Výberové konanie na pozíciu ekonomického manažéra do kancelárie MAS Dolná Nitra