Výzva občanom, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú!

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

S úctou Ing. Martin Fecko poslanec NR SR

Kontakt:                                               

Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

tel./fax: +421 2 59 72 92 70

mobil: +421 908 979 510

e-mail: martin_fecko@nrsr.sk

poslanecká kancelária:               

Hlavná 137, 080 01, Prešov

e-mail: fecko.pkpo@gmail.com

2017-11-29T08:14:52+00:00 29. novembra 2017|Oznamy|

Nechaj Komentár