Zamestnanci školy

Zamestnanci školy 2017-11-14T16:21:09+00:00

Zoznam triednych učiteľov a pedagógov v školskom roku 2017/2018

1. trieda VJS – PaedDr. Adriana Vetríková
2. trieda VJS – PaedDr. Erika Brindzová
3. trieda VJS – PaedDr. Erika Brindzová
4. trieda VJS – PaedDr. Adriana Vetríková
1. trieda VJM – Mgr. Réka Kováčová
Vychovávateľka v ŠKD – Bc. Lucia Nagyová
Katechétka – Klaudia Hegelyová

Zoznam ostatných zamestnancov školy

Upratovačka – Emília Šubová
Školník – Róbert Šimončík