Zber separovaného odpadu – Osztályozott hulladék begyűjtése

Obecný úrad v Čechynciach oznamuje, že zber plastových fliaš + tetrapakových a kovových obalov (vrecový zber) sa uskutoční dňa 18. januára 2018 t.j. vo štvrtok od 07,00 hod. spred Vašich domov. Žiadame občanov aby tento separovaný odpad vkladal do vriec  stlačenej forme! Viac info na  http://cechynce.eu/komplexna-informacia-pre-obcanov-vo-veci-separovania-odpadov-kozlemeny-a-hulladek-osztalyozasarol/
Csehi Községi Hivatal tudatja a lakosággal, hogy a műanyag, ásványvizes és üdítős PET műanyag palackok, tetrapakos és a fémdobozos hulladék begyűjtése 2018. január 18-án azaz csütörtökön 07,00 órától lesz a családi házak elől. Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékot préselt formában helyezzék a zsákokba! Bőveb infó http://cechynce.eu/komplexna-informacia-pre-obcanov-vo-veci-separovania-odpadov-kozlemeny-a-hulladek-osztalyozasarol/
2018-01-15T07:30:41+00:00 15. januára 2018|Oznamy|

Nechaj Komentár