Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samospr.kraja a do zastup. samospr.kraja