Hľadať text:
Kategória
Dátum zverejnenia OD: Kalendár DO: Kalendár

Aktuálny rok (2018)

Zverejnené Číslo Názov a popis Kategória Súbor Suma v € Dodávateľ IČO
20.6.2018 20/2018 Objednávka č. 20/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 20-2018.pdf
900 SPU Nitra 00397482
5.6.2018 2018000195-2018000227 Prijaté faktúry za máj 2018 Faktúry
 • FaP 052018.xls
5.6.2018 2018000020-2018000022 Vystavené faktúry za máj 2018 Faktúry
 • FaV 052018.xls
1.6.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2018 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2018.pdf
31.5.2018 254-001/2018 Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Malý Cetín Zmluvy
 • Kúpna zmluva - MJM agro Cetín, s. r. o..pdf
54 220,50 MJM agreo Cetín, s. r. o. 30996261
28.5.2018 19/2018 Objednávka č. 19/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 19-2018.pdf
Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
14.5.2018 211-020/201 Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Veľké Janíkovce vedenej na LV č. 2515 Zmluvy
 • Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Veľké Janíkovce - LV č. 2515.pdf
14 100,- € Margita Karabinošová, Golianovo, Anna Kučerová, Nitra, Eva Haláková Nitra, Michal Kováč, Čechynce
14.5.2018 223/2018-232/2018 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2018 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2018.pdf
4.5.2018 2018000158-2018000194 Prijaté faktúry za apríl 2018 Faktúry
 • FaP 042018.xls
4.5.2018 2018000013-2018000019 Vystavené faktúry za apríl 2018 Faktúry
 • FaV 042018.xls
3.5.2018 220-001/2018 Kúpna zmluva č. Z201817707_Z

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3428573&l=sk 

Zmluvy
 • SOME JUH, s. r. o..docx
 • Odstúpenie od zmluvy.pdf
43 800,- € SOME JUH, s. r. o. 45849692
3.5.2018 199-001/2018 Zmluva o vytvorení webového sídla Zmluvy
 • Zmluva o vytvorení webového sídla.pdf
500,- € Galileo Corporation, s. r. o. 47192941
3.5.2018 199-002/2018 Zmluva o prevádzke webového sídla Zmluvy
 • Zmluva o prevádzke webového sídla.pdf
290,- € Galileo Corporation, s. r. o. 47192941
3.5.2018 212-001/2018 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu - II. etapa Zmluvy
 • Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu.pdf
18 438,- € ELMIK Vráble, s. r. o. 46093672
3.5.2018 30-007/2018 Dohoda o spoločnom školskom obvode Zmluvy
 • Dohoda o spoločnom školskom obvode.pdf
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra 00308307
3.5.2018 209-001/2018 Dohoda č. 18/16/50J/26 - podpora rozvoja miestnej zamestnanosti Zmluvy
 • Dohoda č. 18-16-50J-26 - podpora rozvoja zamestnanosti.pdf
2 487,24 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
27.4.2018 208-001/2018 Kúpna zmluva č. Z201817704_Z - vozidlo na zvoz TKO Zmluvy
 • Kúpna zmluva - vozidlo na zvoz TKO.pdf
205 000,- € Agrobor, s. r. o. Tvrdošovce 47428171
26.4.2018 18/2018 Objednávka č. 18/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 18-2018.pdf
Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
9.4.2018 146-001/2018 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2017/241/Obec Čechynce Zmluvy
 • Zmluva o združených dodávkach zemného plynu pre Obec Čechynce.pdf
MET Slovakia, a. s. 45860637
9.4.2018 145-001/2018 Zmluva o umeleckom výkone - Gipsy Čáve Zmluvy
 • Zmluva o umeleckom výkone - Gipsy Čáve.pdf
700,00 Gipsy Čáve - Jozef Kotlár, Topoľčany, Krušovská 1436
9.4.2018 144 - 001/2018 Zmluva o umeleckom výkone - FEKETE SKORPIÓ Zmluvy
 • Zmluva o umeleckom výkone - Fekete skorpió.pdf
600,00 FEKETE SKORPIÓ, Ľudovít Sólya, Selyeho ul. 2959/11, Komárno
9.4.2018 175 - 001/2018 Zmluva o spoplupráci Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a. s..pdf
220,00 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
9.4.2018 17/2018 Objednávka č. 17/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 17-2018.pdf
112,80 Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok
9.4.2018 173/2018 Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácoiu Zmluvy
 • Zmluva č. 6-19491.pdf
 • Zmluva č. 6-19486.pdf
 • Zmluva č. 6-61287700.pdf
 • Zmluva č. 6-61287740.pdf
 • Zmluva č. 6-61287730.pdf
 • Zmluva č. 6-61287800.pdf
 • Zmluva č. 6-1000015137.pdf
ZsVS, a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 36550949
6.4.2018 2018000097-2018000157 Prijaté faktúry za marec 2018 Faktúry
 • FaP 032018.xls
6.4.2018 2018000010-2018000012 Vystavené faktúry za marec 2018 Faktúry
 • FaV 032018.xls
4.4.2018 106-002/2018-11-2-03 Nájomná zmluva č. 106-002/2018-11-2-03 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 106-002-2018-11-2-03.pdf
Kristián Šuba
3.4.2018 467 - 002/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 07. 12. 2017 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 07. 12. 2017 - Izomal Nitra. s. r. o.pdf
Izomal Nitra, s. r. o., J. Kráľa 122, Nitra 44541741
3.4.2018 389-002/2087 Príloha ku zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb Zmluvy
 • Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných elektronických služieb.pdf
Slovanet, a. s. 35954612
28.3.2018 16/2018 Objednávka č. 16/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 16-2018.pdf
Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
27.3.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 9.3.2018 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • Zápisnica z OZ v Čechynciach zo dňa 9.3.2018.pdf
26.3.2018 15/2018 Objednávka č. 15/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 15-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
26.3.2018 14/2018 Objednávka č. 14/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 14-2018.pdf
FINTA, s.r.o. Veľký Kýr
23.3.2018 14/2018 Objednávka č. 14/2018 Objednávky Finta, s. r. o. Veľký Kýr, Malokýrska 41
19.3.2018 12/2018 Objednávka č. 12/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 12-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
19.3.2018 13/2018 Objednávka č. 13/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 13-2018.pdf
PROUNION a.s. Nitra 45597103
16.3.2018 11/2018 Objednávka č. 11/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 11-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
16.3.2018 457-002/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2018 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2018.pdf
6 500,00 FC Čechynce 0899007203
15.3.2018 208/2018-222/2018 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 9.3.2018 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • uznesenia OZ 9.3.2018.pdf
14.3.2018 10/2018 Objednávka č. 10/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 10-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
9.3.2018 91-001/2018 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Zmluvy
 • Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Mária Karaszová.pdf
300,00 Mária Karaszová, Čechynce
9.3.2018 122 - 001/2018 Zmluva o dielo č. 24/2018 Projekt Town Twinning Zmluvy
 • Zmluva o dielo - Projekt Town Twinning.pdf
1 500,00 VF Projekt Marketing s. r. o. 44487916
9.3.2018 123 - 001/2018 Zmluva o dielo č. 39/2018 Zmluvy
 • Zmluva o dielo - Projekt Kultúra národnostných menšín.pdf
600,00 VF Projekt Marketing s. r. o. 44487916
9.3.2018 95 - 001/2018 Dohoda o prevádzkovej (odbornej) praxi študenta Zmluvy
 • Dohoda o prevádzkovej praxi študenta.pdf
SPU v Nitre, tr. A. Hlinku 2, Nitra 00397482
7.3.2018 9/2018 Objednávka č. 9/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 9-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
5.3.2018 2018000050-2018000096 Prijaté faktúry za február 2018 Faktúry
 • FaP022018.xls
5.3.2018 2018000004-2018000009 Vystavené faktúry za február 2018 Faktúry
 • FaV022018.xls
2.3.2018 63-002/2018-11-2-11 Nájomná zmluva č. 63-002/2018-11-2-11 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 63-002-2018-11-2-11.pdf
Andrej Bako
1.3.2018 77-002/2018-11-1-02 Nájomná zmluva č. 77-002/2018-11-1-02 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 77-002-2018-11-1-02.pdf
Lucia Ballová
28.2.2018 8/2018 Objednávka č. 8/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 8-2018.pdf
548 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
28.2.2018 483 - 001/2018 Dodatok č. 1/2018 k Dohode č. 17/16/054/98 -"Reštart" Zmluvy
 • Dodatok č.1 k dohode č. 17-16-054-98.pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
26.2.2018 64 - 001/2018 Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 29012018 Zmluvy
 • Zmluva o manažmente verejného obstarávania - Premier Consulting.pdf
500,00 Premier Consulting EU, s. r. o. 44541457
9.2.2018 7/2018 Objednávka č.7/2018 Objednávky
 • obj..pdf
1657.8 Bibus SK s.r.o. 36534749
9.2.2018 10 - 001/2018 Zmluva č. ZM - 03/2018 Zmluvy
 • Zmluva č. ZM-03-2018 o poskytnutí služieb v oblasti ochrany oso.pdf
IQ Ideas, s. r. o., ing. Eva Hlušková, PhD. 51113325
7.2.2018 6/2018 Objednávka č. 6/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 6-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
6.2.2018 2018000001-20180000049 Prijaté faktúry za január 2018 Faktúry
 • FaP012018.xls
6.2.2018 2018000001-2018000003 Vystavené faktúry za január 2018 Faktúry
 • FaV012018.xls
2.2.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2017 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2017.pdf
31.1.2018 33-001/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluvy
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf
Energie2, a. s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
31.1.2018 64-001/2018 Zmluva o manažmente verejného obstarávania Zmluvy
 • Zmluva o manažmente ver. obstarávania č. 29012018 - Premier Con.pdf
500,00 Premier Consulting EU, s. r. o., Hadovská cesta 870, Komárno 44541457
30.1.2018 5/2018 Objednávka č. 5/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 5-2018.pdf
FOR PRESS Nitrianske tlačiarne s.r.o. 3656611
29.1.2018 4/2018 Objednávka č. 4/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 4-2018.pdf
548 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
18.1.2018 27-002/2018 Informácia o začatom správnom konaní č.27-002/2018 - výrub drevín Rozhodnutia o výrube drevín
 • výrub.pdf
Obec Malý Cetín
16.1.2018 3/2018 Objednávka č. 3/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 3-2018.pdf
480 Jadranka Handlovská 41477308
10.1.2018 17/16/054/98 Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovanie u zamestnávateľa - "Reštart" Zmluvy
 • Dohoda 17-16-054-98 -Reštart- § 54 ods. 1.pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
9.1.2018 2/2018 Objednávka č. 2/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 2-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
5.1.2018 1/2018 Objednávka č. 1/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 1-2018.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
5.1.2018 2017000512-2017000561 Prijaté faktúry za december 2017 Faktúry
 • FaP122017.xls
5.1.2018 2017000048-2017000052 Vystavené faktúry za december 2017 Faktúry
 • FaV122017.xls
4.1.2018 467-001/2017 Zmluva o dielo Zmluvy
 • Zmluva o dielo - IZOMAL Nitra s. r. o. - Stav. úpravy domu smút.pdf
28 663,03 Izomal Nitra, s. r. o., J. Kráľa 122,Nitra 44541741
3.1.2018 284-002/2017 Dodatok č. 1 z zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve č. 121068U01 o poskytovaní podpory z Envi.pdf
Environmentálny font Bratislava 30796491
3.1.2018 775/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 775/2016 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve č. 775-2016.pdf
Zberné suroviny, a. s. Žilina
2.1.2018 466-001/2017 Zmluva o dielo Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 06122017 - Premier Consulting EU, s. r. o..pdf
996,00 Premier Consulting EU, s. r. o., Hadovská cesta 870, Komárno 44541457

Všetky roky

Zverejnené Číslo Názov a popis Kategória Súbor Suma v € Dodávateľ IČO
20.6.2018 20/2018 Objednávka č. 20/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 20-2018.pdf
900 SPU Nitra 00397482
5.6.2018 2018000195-2018000227 Prijaté faktúry za máj 2018 Faktúry
 • FaP 052018.xls
5.6.2018 2018000020-2018000022 Vystavené faktúry za máj 2018 Faktúry
 • FaV 052018.xls
1.6.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2018 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2018.pdf
31.5.2018 254-001/2018 Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Malý Cetín Zmluvy
 • Kúpna zmluva - MJM agro Cetín, s. r. o..pdf
54 220,50 MJM agreo Cetín, s. r. o. 30996261
28.5.2018 19/2018 Objednávka č. 19/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 19-2018.pdf
Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
14.5.2018 211-020/201 Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Veľké Janíkovce vedenej na LV č. 2515 Zmluvy
 • Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Veľké Janíkovce - LV č. 2515.pdf
14 100,- € Margita Karabinošová, Golianovo, Anna Kučerová, Nitra, Eva Haláková Nitra, Michal Kováč, Čechynce
14.5.2018 223/2018-232/2018 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2018 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2018.pdf
4.5.2018 2018000158-2018000194 Prijaté faktúry za apríl 2018 Faktúry
 • FaP 042018.xls
4.5.2018 2018000013-2018000019 Vystavené faktúry za apríl 2018 Faktúry
 • FaV 042018.xls
3.5.2018 220-001/2018 Kúpna zmluva č. Z201817707_Z

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3428573&l=sk 

Zmluvy
 • SOME JUH, s. r. o..docx
 • Odstúpenie od zmluvy.pdf
43 800,- € SOME JUH, s. r. o. 45849692
3.5.2018 199-001/2018 Zmluva o vytvorení webového sídla Zmluvy
 • Zmluva o vytvorení webového sídla.pdf
500,- € Galileo Corporation, s. r. o. 47192941
3.5.2018 199-002/2018 Zmluva o prevádzke webového sídla Zmluvy
 • Zmluva o prevádzke webového sídla.pdf
290,- € Galileo Corporation, s. r. o. 47192941
3.5.2018 212-001/2018 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu - II. etapa Zmluvy
 • Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu.pdf
18 438,- € ELMIK Vráble, s. r. o. 46093672
3.5.2018 30-007/2018 Dohoda o spoločnom školskom obvode Zmluvy
 • Dohoda o spoločnom školskom obvode.pdf
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra 00308307
3.5.2018 209-001/2018 Dohoda č. 18/16/50J/26 - podpora rozvoja miestnej zamestnanosti Zmluvy
 • Dohoda č. 18-16-50J-26 - podpora rozvoja zamestnanosti.pdf
2 487,24 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
27.4.2018 208-001/2018 Kúpna zmluva č. Z201817704_Z - vozidlo na zvoz TKO Zmluvy
 • Kúpna zmluva - vozidlo na zvoz TKO.pdf
205 000,- € Agrobor, s. r. o. Tvrdošovce 47428171
26.4.2018 18/2018 Objednávka č. 18/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 18-2018.pdf
Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
9.4.2018 146-001/2018 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2017/241/Obec Čechynce Zmluvy
 • Zmluva o združených dodávkach zemného plynu pre Obec Čechynce.pdf
MET Slovakia, a. s. 45860637
9.4.2018 145-001/2018 Zmluva o umeleckom výkone - Gipsy Čáve Zmluvy
 • Zmluva o umeleckom výkone - Gipsy Čáve.pdf
700,00 Gipsy Čáve - Jozef Kotlár, Topoľčany, Krušovská 1436
9.4.2018 144 - 001/2018 Zmluva o umeleckom výkone - FEKETE SKORPIÓ Zmluvy
 • Zmluva o umeleckom výkone - Fekete skorpió.pdf
600,00 FEKETE SKORPIÓ, Ľudovít Sólya, Selyeho ul. 2959/11, Komárno
9.4.2018 175 - 001/2018 Zmluva o spoplupráci Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a. s..pdf
220,00 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
9.4.2018 17/2018 Objednávka č. 17/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 17-2018.pdf
112,80 Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok
9.4.2018 173/2018 Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácoiu Zmluvy
 • Zmluva č. 6-19491.pdf
 • Zmluva č. 6-19486.pdf
 • Zmluva č. 6-61287700.pdf
 • Zmluva č. 6-61287740.pdf
 • Zmluva č. 6-61287730.pdf
 • Zmluva č. 6-61287800.pdf
 • Zmluva č. 6-1000015137.pdf
ZsVS, a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 36550949
6.4.2018 2018000097-2018000157 Prijaté faktúry za marec 2018 Faktúry
 • FaP 032018.xls
6.4.2018 2018000010-2018000012 Vystavené faktúry za marec 2018 Faktúry
 • FaV 032018.xls
4.4.2018 106-002/2018-11-2-03 Nájomná zmluva č. 106-002/2018-11-2-03 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 106-002-2018-11-2-03.pdf
Kristián Šuba
3.4.2018 467 - 002/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 07. 12. 2017 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 07. 12. 2017 - Izomal Nitra. s. r. o.pdf
Izomal Nitra, s. r. o., J. Kráľa 122, Nitra 44541741
3.4.2018 389-002/2087 Príloha ku zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb Zmluvy
 • Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných elektronických služieb.pdf
Slovanet, a. s. 35954612
28.3.2018 16/2018 Objednávka č. 16/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 16-2018.pdf
Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
27.3.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 9.3.2018 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • Zápisnica z OZ v Čechynciach zo dňa 9.3.2018.pdf
26.3.2018 15/2018 Objednávka č. 15/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 15-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
26.3.2018 14/2018 Objednávka č. 14/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 14-2018.pdf
FINTA, s.r.o. Veľký Kýr
23.3.2018 14/2018 Objednávka č. 14/2018 Objednávky Finta, s. r. o. Veľký Kýr, Malokýrska 41
19.3.2018 12/2018 Objednávka č. 12/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 12-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
19.3.2018 13/2018 Objednávka č. 13/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 13-2018.pdf
PROUNION a.s. Nitra 45597103
16.3.2018 11/2018 Objednávka č. 11/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 11-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
16.3.2018 457-002/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2018 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2018.pdf
6 500,00 FC Čechynce 0899007203
15.3.2018 208/2018-222/2018 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 9.3.2018 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • uznesenia OZ 9.3.2018.pdf
14.3.2018 10/2018 Objednávka č. 10/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 10-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
9.3.2018 91-001/2018 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Zmluvy
 • Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - Mária Karaszová.pdf
300,00 Mária Karaszová, Čechynce
9.3.2018 122 - 001/2018 Zmluva o dielo č. 24/2018 Projekt Town Twinning Zmluvy
 • Zmluva o dielo - Projekt Town Twinning.pdf
1 500,00 VF Projekt Marketing s. r. o. 44487916
9.3.2018 123 - 001/2018 Zmluva o dielo č. 39/2018 Zmluvy
 • Zmluva o dielo - Projekt Kultúra národnostných menšín.pdf
600,00 VF Projekt Marketing s. r. o. 44487916
9.3.2018 95 - 001/2018 Dohoda o prevádzkovej (odbornej) praxi študenta Zmluvy
 • Dohoda o prevádzkovej praxi študenta.pdf
SPU v Nitre, tr. A. Hlinku 2, Nitra 00397482
7.3.2018 9/2018 Objednávka č. 9/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 9-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
5.3.2018 2018000050-2018000096 Prijaté faktúry za február 2018 Faktúry
 • FaP022018.xls
5.3.2018 2018000004-2018000009 Vystavené faktúry za február 2018 Faktúry
 • FaV022018.xls
2.3.2018 63-002/2018-11-2-11 Nájomná zmluva č. 63-002/2018-11-2-11 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 63-002-2018-11-2-11.pdf
Andrej Bako
1.3.2018 77-002/2018-11-1-02 Nájomná zmluva č. 77-002/2018-11-1-02 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 77-002-2018-11-1-02.pdf
Lucia Ballová
28.2.2018 8/2018 Objednávka č. 8/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 8-2018.pdf
548 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
28.2.2018 483 - 001/2018 Dodatok č. 1/2018 k Dohode č. 17/16/054/98 -"Reštart" Zmluvy
 • Dodatok č.1 k dohode č. 17-16-054-98.pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
26.2.2018 64 - 001/2018 Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 29012018 Zmluvy
 • Zmluva o manažmente verejného obstarávania - Premier Consulting.pdf
500,00 Premier Consulting EU, s. r. o. 44541457
9.2.2018 7/2018 Objednávka č.7/2018 Objednávky
 • obj..pdf
1657.8 Bibus SK s.r.o. 36534749
9.2.2018 10 - 001/2018 Zmluva č. ZM - 03/2018 Zmluvy
 • Zmluva č. ZM-03-2018 o poskytnutí služieb v oblasti ochrany oso.pdf
IQ Ideas, s. r. o., ing. Eva Hlušková, PhD. 51113325
7.2.2018 6/2018 Objednávka č. 6/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 6-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
6.2.2018 2018000001-20180000049 Prijaté faktúry za január 2018 Faktúry
 • FaP012018.xls
6.2.2018 2018000001-2018000003 Vystavené faktúry za január 2018 Faktúry
 • FaV012018.xls
2.2.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2017 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2017.pdf
31.1.2018 33-001/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluvy
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf
Energie2, a. s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
31.1.2018 64-001/2018 Zmluva o manažmente verejného obstarávania Zmluvy
 • Zmluva o manažmente ver. obstarávania č. 29012018 - Premier Con.pdf
500,00 Premier Consulting EU, s. r. o., Hadovská cesta 870, Komárno 44541457
30.1.2018 5/2018 Objednávka č. 5/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 5-2018.pdf
FOR PRESS Nitrianske tlačiarne s.r.o. 3656611
29.1.2018 4/2018 Objednávka č. 4/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 4-2018.pdf
548 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 31396674
18.1.2018 27-002/2018 Informácia o začatom správnom konaní č.27-002/2018 - výrub drevín Rozhodnutia o výrube drevín
 • výrub.pdf
Obec Malý Cetín
16.1.2018 3/2018 Objednávka č. 3/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 3-2018.pdf
480 Jadranka Handlovská 41477308
10.1.2018 17/16/054/98 Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovanie u zamestnávateľa - "Reštart" Zmluvy
 • Dohoda 17-16-054-98 -Reštart- § 54 ods. 1.pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
9.1.2018 2/2018 Objednávka č. 2/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 2-2018.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
5.1.2018 1/2018 Objednávka č. 1/2018 Objednávky
 • Objednávka č. 1-2018.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
5.1.2018 2017000512-2017000561 Prijaté faktúry za december 2017 Faktúry
 • FaP122017.xls
5.1.2018 2017000048-2017000052 Vystavené faktúry za december 2017 Faktúry
 • FaV122017.xls
4.1.2018 467-001/2017 Zmluva o dielo Zmluvy
 • Zmluva o dielo - IZOMAL Nitra s. r. o. - Stav. úpravy domu smút.pdf
28 663,03 Izomal Nitra, s. r. o., J. Kráľa 122,Nitra 44541741
3.1.2018 284-002/2017 Dodatok č. 1 z zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve č. 121068U01 o poskytovaní podpory z Envi.pdf
Environmentálny font Bratislava 30796491
3.1.2018 775/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 775/2016 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve č. 775-2016.pdf
Zberné suroviny, a. s. Žilina
2.1.2018 466-001/2017 Zmluva o dielo Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 06122017 - Premier Consulting EU, s. r. o..pdf
996,00 Premier Consulting EU, s. r. o., Hadovská cesta 870, Komárno 44541457
21.12.2017 199/2017-207/2017 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2017 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2017.pdf
5.12.2017 45/2017 Objednávka č. 45/2017 Objednávky
 • Objednávka.pdf
36631124
5.12.2017 4/2017 VZN 4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce
 • VZN č.4-2017.pdf
5.12.2017 2017000470-2017000511 Prijaté faktúry za november 2017 Faktúry
 • FaP 112017.xls
5.12.2017 2017000043-2017000047 Vystavené faktúry za november 2017 Faktúry
 • FaV 112017.xls
5.12.2017 4/2017 VZN 4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN č.4-2017.pdf
5.12.2017 5/2017 VZN č.5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN č.5-2017.pdf
5.12.2017 Objednávka Objednávky
 • Objednávka.pdf
29.11.2017 44/2017 Objednávka č. 44/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 44-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
27.11.2017 42/2017 Objednávka č. 42/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 42-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
27.11.2017 43/2017 Objednávka č. 43/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 43-2017.pdf
1577 Gotana, s.r.o. Nedanovce 46279491
27.11.2017 442-003/2017 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva.pdf
Prima Banka Slovwensko, a. s. 31575951
20.11.2017 448-001/2017 Zmluva o dielo Zmluvy
 • Zmluva o dielo - Revitalizácia okolia artézskeho prameňa.pdf
300,00 Regionálna rozvojojová agentúra Novozámocko, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky 45737711
16.11.2017 41/2017 Objednávka č. 41/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 41-2017.pdf
60 IPROS spol. s.r.o. Nitra 31426867
16.11.2017 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 6.11.2017 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • Uznesenia OZ v Čechynciach zo dňa 6.11.2017.pdf
13.11.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 6.11.2017 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ v Čechynciach zo dňa 6.11.2017.pdf
10.11.2017 2017000431-2017000469 Prijaté faktúry za október 2017 Faktúry
 • FAP102017.xls
10.11.2017 2017000039-2017000042 Vystavené faktúry za október 2017 Faktúry
 • FAV102017.xls
10.11.2017 417-001/2017 Poistná zmluva - prívesný vozík - PZP Zmluvy
 • Poistná zmluva - prív. vozík.pdf
19,00 Komunálna poisťovňa, a. s., Farská 9, Nitra 31595545
9.11.2017 Žiadosť o poskytnutie dotácie/finančného príspevku z rozpočtu obce Čechynce Tlačivá
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie-finančného príspevku z rozpočtu obce.docx
8.11.2017 40/2017 Objednávka č. 40/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 40-2017.pdf
130 Ing. Drahoš Juraj, Nitra 32746482
6.11.2017 Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania do orgánov NSK konaných 4. 11. 2017 Voľby
 • Zápisnica OVK - voľby do orgánov NSK 4.11.2017.pdf
26.10.2017 39/2017 Objednávka č. 39/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 39-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
24.10.2017 416-001/2017 Príkazná zmluva č. RC/08/2017/EL Zmluvy
 • Príkazná zmluva - zabezpečenie výkonu VO na nákup zemného plynu.pdf
300,00 Prvá Komunálna Finančná, a. s. 36557129
24.10.2017 375/2017 Kúpna zmluva (obecná maringotka) Zmluvy
 • Kúpna zmluva (obecná maringotka).pdf
1 500,00 Alufenst - TUKO Norbert Varga 41953959
24.10.2017 389/2017 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb (internet ČOV Čechynce) Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných slu.pdf
40,00 Slovanet, a. s. 35954612
12.10.2017 253-002/2017 Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 25. 05. 2017 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 42017 - AB-STAV, s. r. o..pdf
AB-STAV, s. r. o., Malý Cetín 157 36548707
9.10.2017 2017000389-2017000430 Prijaté faktúry za september 2017 Faktúry
 • FAP092017.xls
9.10.2017 2017000035-2017000038 Vystavené faktúry za september 2017 Faktúry
 • FaV092017.xls
9.10.2017 38/2017 Objednávka č. 38/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 38-2017.pdf
230,00 VONSCH, s. r. o. 31567835
3.10.2017 37/2017 Objednávka č. 37/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 37-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
29.9.2017 94-004/2017-11-2-03 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 94-002/2017-11-2-03 uzatvorenej dňa 27.2.2017 Zmluvy
 • Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 94-002-2017-11-2-03 uzatvorenej dňa 27.2.2017.pdf
Mgr. Mária Štefániková a manž. Ivan Štefánik
29.9.2017 374-001/2017-11-2-03 Nájomná zmluva č. 374-001/2017-11-2-03 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 374-001-2017-11-2-03.pdf
Kristián Šuba
29.9.2017 371-002/2017-11-2-05 Nájomná zmluva č. 371-002/2017-11-2-05 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 371-002-2017-11-2-05.pdf
Kristína Kováčová
27.9.2017 36/2017 Objednávka č. 36/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 36-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
25.9.2017 35/2017 Objednávka č. 35/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 35-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
22.9.2017 362-001/2017 Zmluva o dielo - "Projekt Town Twinning" Zmluvy
 • Zmluva o dielo - Projekt Town Twinning.pdf
1 000,00 VF Project & Marketing s. r. o. 44487916
18.9.2017 Doklady potrebné k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt Tlačivá
 • Doklady potrebné k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt.doc
18.9.2017 33/2017 Objednávka č. 33/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 33-2017.pdf
350 Agentúra Life s.r.o., Nové Zámky 46286543
18.9.2017 34/2017 Objednávka č. 34/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 34-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
18.9.2017 333-002/2017 Zmluva o pôžičke podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvy
 • Zmluva o pôžičke - K. Reptová.pdf
300 Katarína Reptová
7.9.2017 2017000343-2017000388 Prijaté faktúry za august 2017 Faktúry
 • FAP 082017.xls
7.9.2017 2017000034-2017000034 Vystavené faktúry za august 2017 Faktúry
 • FAV 082017.xls
28.8.2017 32/2017 Objednávka č. 32/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 32-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
25.8.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.8.2017 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.8.2017.pdf
25.8.2017 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 14.8.2017 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • Uznesenia OZ zo dňa 14.8.2017.pdf
25.8.2017 31/2017 Objednávka č. 31/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 31-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
24.8.2017 30/2017 Objednávka č. 30/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 30-2017.pdf
SLM-Nitra 37954521
22.8.2017 29/2017 Objednávka č. 29/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 29-2017.pdf
Ing. Zuzana Drinková, Cabaj č. 1587, 951 17 Cabaj-Čápor 1070246848
21.8.2017 28/2017 Objednávka č. 28/2017
 • Objednávka č. 28-2017.pdf
1 267,20 ELMIK Vráble, s. r. o. 46093672
18.8.2017 27/2017 Objednávka č. 27/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 27-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
18.8.2017 118-005/2017 Kúpna zmluva č. 118-005/2017 Zmluvy
 • Kúpna zmluva č. 118-005-2017.pdf
4400 Jozef Herman
8.8.2017 2017000295-2017000342 Prijaté faktúry za júl 2017 Faktúry
 • FAP072017.xls
8.8.2017 2017000031-2017000033 Vystavená faktúry za júl 2017 Faktúry
 • FAV072017.xls
28.7.2017 26/2017 Objednávka č. 26/2017 Objednávky
 • Objednávka 26-2017.pdf
FOR PRESS Nitrianske tlačiarne s.r.o. 3656611
28.7.2017 25/2017 Objednávka č. 25/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 25-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
27.7.2017 297-001/2017 Zmluva o dielo - Klub tvorivosti v Čechynciach Zmluvy
 • Zmluva o dielo -Klub tvorivosti.pdf
28,00 Adriana Hanzlíková
27.7.2017 296 - 001/2017 Zmluva č. 219/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie - na podporu kultúry.pdf
700,00 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
27.7.2017 284-001/2017 Zmluva č. 12106808U01 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - Čechync.pdf
70 418,72 Environmentálny fond, Bratislava 3079649
27.7.2017 301-001/2017 Zmluva č. 14/POD-25/17 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - Revital.pdf
7 959,89 Slovenská agentúra životného ,prostredia 2021125821
19.7.2017 24/2017 Objednávka č. 24/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 24-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
19.7.2017 23/2017 Objednávka č. 23/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 23-2017.pdf
Slovenská pošta, a.s. 36631124
13.7.2017 2017000244-2017000294 Prijaté faktúry za jún 2017 Faktúry
 • FAP062017.xls
13.7.2017 2017000023-2017000030 Vystavené faktúry za jún 2017 Faktúry
 • FAV062017.xls
7.7.2017 286-001/2017 Zmluva č. 108/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie - rozvoj športu.pdf
750,00 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
7.7.2017 277/2017 Zmluva č. 53/2017 o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie - rozvoj cestovného ruchu.pdf
1500,00 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
3.7.2017 22/2017 Objednávka č. 22/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 22-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitra 36550949
3.7.2017 231-002/2017-22-15 Nájomná zmluva /opakovaná/ č. 231-002/2017-22-15 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 231-002-2017-22-15.pdf
Robert Koprda, Viera Chlebáková
30.6.2017 291-001/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie NSK - rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Čechynce Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie NSK - Obecný rozhlas.pdf
8 280,00 Regionálne združenie Dolná Nitra, o. z. 42116252
28.6.2017 208-002/2017-11-2-07 Nájomná zmluva opakovaná č. 208-002/2017-11-2-07 Zmluvy
 • Nájomná zmluva -opakovaná č. 208-002-2017-11-2-07.pdf
Štefan Bödör
27.6.2017 21/2017 Objednávka č. 21/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 21-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
27.6.2017 285-001/2017 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
 • Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
750,00 N.M. - Audit, spol. s. r. o. 36307874
22.6.2017 239-001/2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluvy
 • Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf
Slovak Telekom, a. s. 35763469
22.6.2017 276/2017 Dohoda č. 17/16/2012/21 (MOS) Zmluvy
 • Dohoda č. 17-16-012-21 (MOS).pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
21.6.2017 253-001/2017 Zmluva o dielo - realizácia prác a dodávok ČOV a kanalizácia Zmluvy
 • Zmluva o dielo - realizácia prác a dodávok ČOV a kanalizácia.pdf
42 620,75 AB-STAV, s. r. o. Malý Cetín 157 36548707
20.6.2017 244-001/2017 Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci IROP 2014 - 2020 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí služieb-spracovanie projektu v rámci IROP.pdf
1 500,00 PROUNION, a. s. 2021125821
16.6.2017 20/2017 Objednávka č. 20/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 20-2017.pdf
LEMUS Nitra 45620741
12.6.2017 3/2017 VZN 3/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 3-2017.pdf
5.6.2017 2017000196-2017000243 Prijaté faktúry za máj 2017 Faktúry
 • FAP 052017.xls
5.6.2017 2017000020-2017000022 Vystavené faktúry za máj 2017 Faktúry
 • FAV 052017.xls
5.6.2017 243-001/2017 Zmluva o dielo č. 243-001/2017 - Revitalizácia okolia bytoviek Zmluvy
 • Zmluva o dielo - realizácia projektu Revitalizácia okolia bytov.pdf
7 959,89 Ladislav Kuczman - GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO 41126751
31.5.2017 222-002/2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 107/2009 Zmluvy
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 170-2009.pdf
141,93 Ildikó Čeryová 44562748
31.5.2017 85-008/2017 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Čechynce Zmluvy
 • Zmluva ELMIK Vráble, s. r. o..pdf
8 280 ELMIK Vráble, s. r. o. 46093672
30.5.2017 19/2017 Objednávka č. 19/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 19-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitras 36550949
30.5.2017 184-002/2017-22-13 Nájomná zmluva č. 184-002/2017-22-13 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 184-002-2017-22-13.pdf
Dominika Šimončíková, Matej Boldiš
29.5.2017 18/2017 Objednávka č. 18/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 18-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
25.5.2017 118-002/2017 Kúpna zmluva č. 118-002/2017 Zmluvy
 • Kúpna zmluva č. 118-002-2017.pdf
561,66 Jozef Herman
23.5.2017 Zápisnice zo zasadnutí OZ zo dňa 15.5.2017 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ 15.5.2017.pdf
 • Uznesenia OZ v Čechynciach zo dňa 15.5.2017.pdf
 • Uznesenia OZ v Čechynciach zo dňa 15.5.2017.pdf
23.5.2017 Uznesenia zo zasadnutí OZ zo dňa 15.5.2017 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • Uznesenia OZ v Čechynciach zo dňa 15.5.2017.pdf
5.5.2017 2017000147-2017000195 Prijaté faktúry za apríl 2017 Faktúry
 • FAP 042017.xls
5.5.2017 2017000019-2017000019 Vystavené faktúry za apríl 2017 Faktúry
 • FAV 042017.xls
27.4.2017 17/2017 Objednávka č. 17/2017 Objednávky
 • Objednávka č.17-2017.pdf
ZsVS, a.s. Nitras 36550949
25.4.2017 16/2017 Objednávka č. 16/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 16-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
24.4.2017 161-001/2017 Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/16/52A/179 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k Dohode č. 16-16-52A-179.pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
24.4.2017 167/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní ČOV Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní ČOV.pdf
GZ-TRANS, s. r. o. 46192654
10.4.2017 2017000099-2017000146 Prijaté faktúry za marec 2017 Faktúry
 • FAP 032017.xls
10.4.2017 2017000008-2017000018 Vystavené faktúry za marec 2017 Faktúry
 • FAV 032017.xls
7.4.2017 15/2017 Objednávka č. 15/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 15-2017.pdf
Peter Šulan - Kominár, Nitra 30893577
3.4.2017 14/2017 Objednávka č. 14/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 14-2017.pdf
548 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
31.3.2017 148-001/2017 Zmluva o spolupráci - umiestnenie reklamného baneru Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a. s..pdf
150,00 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
30.3.2017 ZZOZ 10.3.2017 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ 10.3.2017.pdf
30.3.2017 UOZ 10.3.2017 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ 10.3.2017.pdf
27.3.2017 131-001/2017 Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, vypracovanie ŽoD a externý manažment Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí služieb - poradenstvo, vypracovanie ŽoD a e.pdf
1 000,00 PROUNION, a. s. 45597103
23.3.2017 12/2017 Objednávka č. 12/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 12-2017.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
23.3.2017 13/2017 Objednávka č. 13/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 13-2017.pdf
130 Ing. Drahoš Juraj, Nitra 32746482
8.3.2017 2017000055-2017000098 Prijaté faktúry február 2017 Faktúry
 • FAP022017.xls
8.3.2017 2017000005-2017000007 Vystavené faktúry za február 2017 Faktúry
 • FAV022017.xls
7.3.2017 Žiadosť o zmenu súpisného, orientačného čísla Tlačivá
 • Žiadosť o zmenu súpisného čísla.docx
7.3.2017 Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla domu Tlačivá
 • Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla domu.docx
7.3.2017 Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla Tlačivá
 • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.docx
7.3.2017 Žiadosť o výpis z evidencie súpisných, orientačných čísiel Tlačivá
 • Žiadosť o výpis z evidencie súpisných čísel.docx
6.3.2017 741/2016-002 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2017 č. 741/2016-002 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 201.pdf
6500 FC Čechynce
6.3.2017 94/2017 Nájomné zmluvy NBD 11 b.j.-2 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 94-001-2017-11-2-01.pdf
 • Nájomná zmluva č. 94-002-2017-11-2-03.pdf
 • Nájomná zmluva č. 94-003-2017-11-2-04.pdf
 • Nájomná zmluva č. 94-004-2017-11-2-05.pdf
 • Nájomná zmluva č. 94-005-2017-11-2-06.pdf
 • Nájomná zmluva č. 94-006-2017-11-2-08.pdf
 • Nájomná zmluva č. 94-007-2017-11-2-10.pdf
 • Nájomná zmluva č. 94-008-2017-11-2-11.pdf
nájomcovia NBD 11 b.j.-2
6.3.2017 93/2017 Nájomné zmluvy NBD 11 b.j.-1 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 93-001-2017-11-1-01.pdf
 • Nájomná zmluva č. 93-002-2017-11-1-03.pdf
 • Nájomná zmluva č. 93-003-2017-11-1-04.pdf
 • Nájomná zmluva č. 93-004-2017-11-1-05.pdf
 • Nájomná zmluva č. 93-005-2017-11-1-06.pdf
 • Nájomná zmluva č. 93-006-2017-11-1-07.pdf
 • Nájomná zmluva č. 93-007-2017-11-1-09.pdf
 • Nájomná zmluva č. 93-008-2017-11-1-10.pdf
nájomcovia NBD 11 b.j.-1
6.3.2017 92/2017 Nájomné zmluvy NBD 22 b.j. Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 92-001-2017-22-1.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-002-2017-22-2.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-003-2017-22-3.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-004-2017-22-4.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-005-2017-22-5.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-006-2017-22-06.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-008-2017-22-8.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-007-2017-22-7.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-009-2017-22-9.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-010-2017-22-10.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-011-2017-22-11.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-012-2017-22-12.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-013-2017-22-16.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-015-2017-22-18.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-016-2017-22-19.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-017-2017-22-21.pdf
 • Nájomná zmluva č. 92-014-2017-22-17.pdf
nájomcovia NBD 22 b.j.
3.3.2017 10/2017 Objednávka č. 10/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 10-2017.pdf
180 HURTA Architects, s.r.o. Sereď 47571411
3.3.2017 11/2017 Objednávka č. 11/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 11-2017.pdf
302,40 B-PROJEKT s.r.o. Šaľa 31445527
1.3.2017 8/2017 Objednávka č. 8/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 8-2017.pdf
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
1.3.2017 9/2017 Objednávka č. 9/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 9-2017.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
1.3.2017 109-001/2017 Zmluva o dielo - zber elektroodpadu, použitých akumulátorov, batérií Zmluvy
 • Zmluva o dielo - zber elektroodpadu, použitých batérií, akumulá.pdf
Metal Servis Recycling, s. r. o. 366226787
28.2.2017 106/2017 Informácia o začatom správnom konaní č.106/2017 - výrub drevín Rozhodnutia o výrube drevín
 • Informácia o začatom správnom konaní obce Čechynce č. 106-2017 .pdf
Martin Antala
28.2.2017 57/2017 Úrazové poistenie UoZ - § 52a) Zmluvy
 • Úrazové poistenie UoZ - J. Káčer § 52 a).pdf
6,64 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
28.2.2017 76-001/2017 Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská Zmluvy
 • Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská.pdf
230 EKOTECH, spol. s.r.o. 006870022
28.2.2017 57-001/2017 Úrazové poistenie UoZ - J. Káčer § 52A Zmluvy
 • Úrazové poistenie UoZ - J. Káčer § 52 a).pdf
6,64 Komunálna poisťovňa, a. s. 595546
28.2.2017 109-001/2017 Zmluva o dielo č. O/02/2017 Zmluvy
 • Zmluva o dielo - zber elektroodpadu, použitých batérií, akumulá.pdf
METAL SERVIS Recycling, s. r. o. 36622630
28.2.2017 76 - 001/2017 Zmluva o kontrolnej činnosti Zmluvy
 • Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská.pdf
230,00 EKOTEC, spol. s. r. o. 00687022
24.2.2017 7/2017 Objednávka č. 7/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 7-2017.pdf
B-PROJEKT s.r.o. Šaľa 31445527
20.2.2017 6/2017 Objednávka č. 6/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 6-2017.pdf
SKIPPI Nitra 36533793
17.2.2017 877/2015-11-1-08 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 877/2015-11-1-08 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 877-2015-11-1-08.pdf
Andrea a Ivan Závodný
13.2.2017 2017000001-2017000054 Prijaté faktúry -január 2017 Faktúry
 • FAP012017.xls
13.2.2017 2017000001-2017000004 Faktúry vystavené- január 2017 Faktúry
 • FAV012017.xls
8.2.2017 5/2017 Objednávka č. 5/2017 Objednávky
 • Objednávka č.5-2017.pdf
100 LEMUS Nitra 45620741
7.2.2017 4/2017 Objednávka č. 4/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 4-2017.pdf
628 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
3.2.2017 3/2017 Objednávka č. 3/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 3-2017.pdf
For Press Nitrianske Tlačiarne, s.r.o. 3656611
31.1.2017 49-003/2017 Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín č.49-003/2017 Rozhodnutia o výrube drevín
 • Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín č.49-003-2017.pdf
31.1.2017 1- 46 Faktúry2016 - školská jedáleň pri MŠ Faktúry
 • Faktúry MŠJ 2016.pdf
31.1.2017 3/2017 Objednávka č. 3/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 3-2017.pdf
For Press Nitrianske Tlačiarne s. r. o. 3656611
26.1.2017 OcÚ39/2017-001 Oznámenie o začatí stavebného konania od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Ostatné
 • ver.vyhl.cyklistický chodník2.pdf
 • ver.vyhl.cyklistický chodník1.pdf
23.1.2017 35-003/2017 Rozhodnutie na výrub drevín č.35-003/2017 Rozhodnutia o výrube drevín
 • Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín č.35-003-2017.pdf
13.1.2017 771/2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12-08-M Zmluvy
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12-08-M zo dňa 13.2.2015.pdf
HAMOS, spol. s. r. o. Bratislavská č. 37, 931 01 Šamorín 34136711
13.1.2017 774/2016 Dohoda číslo 16/16/52A/179 Zmluvy
 • Dohoda č. 16-16-52A-179 o vykonávaní aktivačnej činnosti.pdf
278,70 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
13.1.2017 775/2016 Zmluva o triedenom odpade - papier - prostredníctvom ZŠ Zmluvy
 • Zmluva o triededom odpade - papier - prostredníctvom ZŠ.pdf
Zberné suroviny, a. s. Kragujevská 3, Žilina 35701986
11.1.2017 2016000487-2016000529 Prijaté faktúry za december 2016 Faktúry
 • FaP122016.xls
11.1.2017 2016000043-201600046 Vystavené faktúry za december 2016 Faktúry
 • FAV122016.xls
11.1.2017 Zásady odmeňovania poslancov OZ v Čechynciach a členov obecných komisií Všeobecne záväzné nariadenia
 • Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf
4.1.2017 6/2016 VZN 6-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 6-2016.pdf
4.1.2017 7/2016 VZN 7-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 7-2016.pdf
4.1.2017 1/2017 VZN 1-2017 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2017.pdf
4.1.2017 2/2017 VZN 2-2017 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 2-2017.pdf
4.1.2017 2/2017 Objednávka č. 2/2017 Objednávky
 • Objednávka č. 2-2017.pdf
INPROST s. r. o., Smrečianska 29, Bratislava 31363091
3.1.2017 1/2017 Objednávka č.1/2017 Objednávky
 • Objednávka č.1-2017.pdf
628 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
2.1.2017 UOZ 12.12.2016 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ 12.12.2016.pdf
2.1.2017 ZZOZ 12.12.2016 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ 12.12.2016.pdf
22.12.2016 44/2016 Objednávka č. 44/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 44-2016.pdf
HAMOS, spol. s. r. o. Šamorín 34136711
20.12.2016 749/2016-11-1-11 Nájomná zmluva /opakovaná/ č. 749/2016-11-1-11 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 749-2016-11-1-11.pdf
Patrik Čurgaly, Čechynce
15.12.2016 43/2016 objednávka č. 43/2016 Objednávky
 • Objednávka 432016.pdf
Slovenská pošta 36631124
14.12.2016 42/2016 Objednávka č. 42/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 42-2016.pdf
Finta, s. r. o. Veľký Kýr, Malokýrska 41, Veľký Kýr 31415679
9.12.2016 728/2016 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 4419007476 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 4419007476 - Rámcová zmluv.pdf
676,48 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
7.12.2016 717/2016 Zmluva o spolupráci - distribúcia ovocia a ovocných štiav Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci - distribúcia ovocia a ovocných štiav na šk.pdf
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21, Nitra 36111651
5.12.2016 41/2016 Objednávka č. 41/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 41-2016.pdf
594 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
2.12.2016 2016000442-2016000486 Prijaté faktúry za november 2016 Faktúry
 • FaP112016.xls
2.12.2016 2016000038-2016000042 Vystavené faktúry za november 2016 Faktúry
 • FaV112016.xls
1.12.2016 709/2016-2 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č.171/2014-11-2-09 Zmluvy
 • Dohoda o zrušení Nájomnej zmuvy č. 171-2014-11-2-09.pdf
1200,84 Ing.Peter Szakmár a manž. Ing. Martina Szakmárová
1.12.2016 738/2016 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 187/2014-22-13 uzatvorenej dňa 26.2.2014 Zmluvy
 • Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 187-2014-22-13.pdf
861,84 Tomáš Rapavý
1.12.2016 742/2016-22-13 Nájomná zmluva č. 742/2016-22-13 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 742-2016-22-13.pdf
Dominika Šimončíková, Matej Boldiš
1.12.2016 739/2016-11-2-09 Nájomná zmluva č. 739/2016-11-2-09 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 739-2016-11-2-09.pdf
Tomáš Rapavý
1.12.2016 716/2016 Zmluva o spolupráci - distribúcia ovocia a ovocných štiav Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci - distribúcia ovocia a ovocných štiav.pdf
Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina 21, Nitra 36111651
30.11.2016 691/2016 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb.pdf
200,00 MAKE TECHNOLOGY, s. r. o., Hradná 3, Bratislava 35856599
14.11.2016 40/2016 Objednávka č. 40/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 40-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
10.11.2016 672/2016 Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci - dodávka ovocia a jablkovej šťavy pre ZŠ Č.pdf
BFL, s. r. o., Ostratice 234 48137146
9.11.2016 671/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení i IS DCOM Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM.pdf
1 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy, Kýčerského 5, Bratislava 45736359
4.11.2016 39/2016 Objednávka č. 39/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 39-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
2.11.2016 38/2016 Objednávka č. 38/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 38-2016.pdf
594 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
2.11.2016 2016000397-2016000441 Prijaté faktúry za október 2016 Faktúry
 • FAP102016.xls
2.11.2016 2016000033-2016000037 Vystavené faktúry za október 2016 Faktúry
 • FaV102016.xls
31.10.2016 UOZ 31.10.2016 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-31.10.2016.pdf
31.10.2016 ZZOZ 31.10.2016 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-31.10.2016.pdf
28.10.2016 37/2016 Objednávka č. 37/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 37-2016.pdf
MAKE TECHNOLOGY, s. r. o., Hradná 3, Bratislava 35856599
7.10.2016 659/2016 Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce č. 659/2016 Zmluvy
 • Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce č. 659-20160003.pdf
 • Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce č. 659-20160004.pdf
 • Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce č. 659-20160002.pdf
 • Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce č. 659-20160001.pdf
1 Ing. Karol Rumanovský, Ing. Roman Vavrík, Stanislav Sedlár
7.10.2016 653/2016 Zámenná zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce Zmluvy
 • Zámenná zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce0002.pdf
 • Zámenná zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce0001.pdf
 • Zámenná zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce0004.pdf
 • Zámenná zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce0003.pdf
 • Zámenná zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce0005.pdf
 • Zámenná zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce0006.pdf
86,30 Silvia Vargová, Hlavná č. 93/110, Čechynce
6.10.2016 603/2016 Darovacia zmluva stavebných objektov v lokalite Krátke Zmluvy
 • Darovacia zmluva stavebných objektov v lokalite Krátke.pdf
Ing. Karol Rumanovský, Ing. Roman Vavrík, Stanislav Sedlár
5.10.2016 36/2016 Objednávka č. 36/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 36-2016.pdf
Hamos, spol. s. r. o. Šamorín, Bratislavská č. 37 34136711
3.10.2016 35/2016 Objednávka č. 35/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 35-2016.pdf
594 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
3.10.2016 2016000354-2016000396 Prijaté faktúry za september 2016 Faktúry
 • FAP092016.xls
3.10.2016 2016000031-2016000032 Vystavené faktúry za september 2016 Faktúry
 • FAV092016.xls
30.9.2016 33/2016 Objednávka č. 33/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 33-2016.pdf
Petit Press, Vasárnap, Bratislava 35790253
30.9.2016 34/2016 Objednávka č. 34/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 34-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
23.9.2016 619/2016 Kúpna zmluva č. 619/2016 Zmluvy
 • Kúpna zmluva č. 619-2016.pdf
282,15 Marián Tomčiak, Kristína Balázsová
23.9.2016 620/2016 Kúpna zmluva č. 620/2016 Zmluvy
 • Kúpna zmluva č. 620-2016.pdf
1 Juraj Fica, Edita Ficová
13.9.2016 31/2016 Onjednávka č. 31/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 31-2016.pdf
VPP- Verejno-prospešný podnik, spl. s. r. o., Jelenec 377 34102213
13.9.2016 32/2016 Objednávka č. 32/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 32-2016.pdf
ERBA Ing. František Érsek, Alžbetin dvor 339, Miloslavov 34674454
12.9.2016 2016000312-2016000353 Prijaté faktúry za august 2016 Faktúry
 • FAP2016.xls
12.9.2016 2016000026-2016000030 Vystavené faktúry za august 2016 Faktúry
 • FaV2016.xls
12.9.2016 UOZ 12.9.2016 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-12.9.2016.pdf
12.9.2016 ZZOZ 12.9.2016 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-12.9.2016.pdf
9.9.2016 Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č.358/2014-3 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č.358-2014-3.pdf
Ing. Ladislav Kažimír
7.9.2016 567/2016 Zmluva o dielo Zmluvy
 • Zmluva o dielo - Alžbeta Gyepesová.pdf
50 Alžbeta Gyepesová, Dolné Obdokovce č. 167
7.9.2016 544/2016 Zmluva o dielo č. 8/2016 - vytriedenie, archivácia dokumentov Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 8-2016 - vytriedenie, archivácia dokumentov.pdf
580 FoArch spol. s. r. o. Zlaté Moravce 36627810
5.9.2016 30/2016 Objednávka č. 30/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 30-2016.pdf
594 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
26.8.2016 29/2016 Objednávka č. 29/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 29-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
22.8.2016 518/2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ - § 54 a) Zmluvy
 • Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie prac. m.pdf
2486,43 30794536
16.8.2016 524/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 584/2016 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných me.pdf
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných me.pdf
500,00 Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, Bratislava 00151513
15.8.2016 518/2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ - "Šanca na zamestnanie" Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných me.pdf
2486,43 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
15.8.2016 544/2016 Zmluva o dielo č. 8/2016 - vytriedenie, vyradenie, archivácia registratúrnych dokumentov Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 8-2016 - vytriedenie, archivácia dokumentov.pdf
1580 FoArch, spol. s. r.o. 36627810
15.8.2016 524/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu národnostných menšín č. 584/2016 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných me.pdf
500 Úrad vlády SR 00151513
15.8.2016 28/2016 Objednávka č. 28/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 28-2016.pdf
Agual LaB, Ing. M. Lopaševský, Na piesku 6, Bratislava
10.8.2016 2016000271-2016000311 Prijaté faktúry za júl 2016 Faktúry
 • FAP072016.xls
10.8.2016 2016000024-2016000025 Vystavené faktúry za júl 2016 Faktúry
 • FAV072016.xls
4.8.2016 519/2016-11-2-02 Nájomná zmluva č. 519/2016-11-2-02 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 519-2016-11-2-02.pdf
Katarína Némethová, Marek Tigyi
4.8.2016 27/2016 Objednávka č. 27/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 27-2016.pdf
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
26.7.2016 441/2016 Darovacia zmluva Zmluvy
 • Darovacia zmluva.pdf
Ing. Karol Rumanovský
21.7.2016 443/2016 Nájomná zmluva č. 4 AI/2016-R Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 4 AI-2016-R.pdf
29,23 Vadaš Realita, s. r. o., Hlavná 76, Štúrovo 36546283
20.7.2016 476/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Dom smútku Zmluvy
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny - Dom smútku.pdf
ZSE Energia, a. s. 36677281
20.7.2016 26/2016 Objednávka č. 26/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 26-2016.pdf
Hamos, spol. s. r. o. 34136711
19.7.2016 348/2016 Zmluva č. 176/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2014 v znení neskorších predpisov Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na rok 2016 z NS.pdf
300 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra 37861298
19.7.2016 483/2016 Zmluva o dielo č. 122/2016 "Project Town Twinning" Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 122-2016 -Project Town Twinning - cezhraničná.pdf
1 VF Project &Marketing, s. r. o. 44487916
18.7.2016 482/2016 Zmluva o zriadení vecných bremien - IBV 25 RD - SO 01 - 1 kV Zmluvy
 • Zmluva o zriadení vecných bremien - IBV 25 RD - SO 01 - 1 kV ze.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518
18.7.2016 428/2016 Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ - Šanca na zamestnanie" Zmluvy
 • Dohoda o posykytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia praco.pdf
ÚPSVR Nitra 30794536
18.7.2016 494/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien - IBV 25 RD.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518
18.7.2016 446/2016 Darovacia zmluva - peňažný dar Zmluvy
 • Darovacia zmluva - peňažný dar.pdf
50 Šuba Vojtech
15.7.2016 334/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu špotru v zmysle VZN č. 2/2014 NSK Zmluvy
 • Zmluva č. 166-2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu na ro.pdf
380 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra 37861398
8.7.2016 416/2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
N. M. - Audit, spol. s. r. o. 36307874
1.7.2016 450/2016-11-1-11 Nájomná zmluva č. 450/2016-11-1-11 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 450-2016-11-1-11.pdf
Patrik Čurgaly, Čechynce
1.7.2016 367/2016 Dohoda o zrušení Nájomnej zmuvy č. 177/2014-11-1-11 Zmluvy
 • Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č.177-2014-11-1-11.pdf
Róbert Szerződi
1.7.2016 25/2016 Objednávka č. 25/2016 Objednávky
 • Objednávka č.25-2016.pdf
594 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
1.7.2016 2016000233-2016000270 Prijaté faktúry za jún 2016 Faktúry
 • FaV (2).xls
1.7.2016 2016000018-2016000023 Vystavené faktúry za jún 2016 Faktúry
 • FaV (1).xls
30.6.2016 23/2016 Objednávka č. 23/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 23-2016.pdf
NEUTRA, ARCH.ATELIÉR, Nitra 32762151
30.6.2016 24/2016 Objednávka č. 24/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 24-2016.pdf
GYEPESTRANS s.r.o. Dolné Obdokovce 47021306
30.6.2016 437/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 385-2008 uzatvorenej dňa 16.4.2008 Zmluvy
 • Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č.385-2008 uzatvorenej dňa 16.4.2008.pdf
R2 Slovakia s.r.o. Trnava 500005910
30.6.2016 383/2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Zmluvy
 • Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.pdf
INSA, s. r. o., MACH TRADE, spol. s. r. o. 36024376, 31347011
18.6.2016 372/2016 Darovacia zmluva peňažného daru Zmluvy
 • Darovacia zmluva.pdf
50 Slovenský poľovnícky zväz, PZ Lúky Čechynce 35613475
18.6.2016 440/2016 Darovacia zmluva - vecný dar stavebného materiálu Zmluvy
 • Darovacia zmluva - vecný dar stavebného materiálu.pdf
GAAD REAL, s. r. o. 36499366
17.6.2016 403/2016 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - jedlé oleje Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - jedlé oleje a .pdf
INTA, s. r. o. Trenčín 34129863
14.6.2016 5/2016 VZN 5-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-5-2016.pdf
13.6.2016 UOZ 13.6.2016 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-13.6.2016.pdf
13.6.2016 ZZOZ 13.6.2016 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-13.6.2016.pdf
3.6.2016 20/2016 Objednávka č. 20/2016 Objednávky
 • Objednávka č.20-2016.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
3.6.2016 21/2016 Objednávka č. 21/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 21-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
3.6.2016 22/2016 Objednávka č. 22/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 22-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
2.6.2016 2016000193-2016000232 Prijaté faktúry za máj 2016 Faktúry
 • FAP.xls
2.6.2016 2016000013-2016000017 Vystavené faktúry za máj 2016 Faktúry
 • FAV.xls
27.5.2016 757/2016 Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu pre ZŠ Čechynce Zmluvy
 • Darovacia zmluva hnuteľného majetku pre ZŠ Čechynce.pdf
Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882
25.5.2016 19/2016 Objednávka č. 19/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 19-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
18.5.2016 18/2016 Objednávka č. 18/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 18-2016.pdf
Slovenská legálna metrológia, n. o. 3795421
18.5.2016 296/2016 Úrazové poistenie UoZ počas AČ - § 52 a) Zmluvy
 • Úrazové poistenie UoZ počas AČ - § 52 a).pdf
6,64 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
18.5.2016 292/2016 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe Zmluvy
 • Dohoda o zabezpečení odbornej praxe - J. Šubová.pdf
Súkromná SOŠ ANIMUS Nitra
18.5.2016 287/2016 Dohoda o vykonávaní AČ formou dobrovolníckej služby - § 52a) Zmluvy
 • Dohoda č. 16-16-52A-46 - vykonávanie AČ - § 52 a).pdf
487,74 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
18.5.2016 374/2016 Zmluva ZNR 11202015052 Zmluvy
 • Zmluva ZNR 11202015052 - triedený zber komunálnych odpadov.pdf
ENVI - PAK, a. s. 35858010
9.5.2016 17/2016 Objednávka č. 17/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 17-2016.pdf
HAMOS, spol. s. r. o. 34136711
4.5.2016 16/2016 Objednávka č. 16/2016 Objednávky
 • Objednávka č.16-2016.pdf
76,50 Softax s.r.o., Považská Bystrica 36015270
2.5.2016 15/2016 Objednávka č.15/2016 Objednávky
 • Objednávka č.15-2016.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
2.5.2016 2016000146-2016000192 Prijaté faktúry za apríl 2016 Faktúry
 • FaP.xls
2.5.2016 2016000011-2016000012 Vystavené faktúry za apríl 2016 Faktúry
 • FaV.xls
18.4.2016 194/2016 Zmluva na vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov Zmluvy
 • Zmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov - Autorský zákon .pdf
38,50 Slovgram 17310598
18.4.2016 243/2016 Zmluva o spolupráci Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci.pdf
150,00 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
18.4.2016 256/2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb - Dôvera ZP, a. s. Zmluvy
 • Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní služieb - Dôve.pdf
Dôvera ZP, a. s. 35942436
18.4.2016 246/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluvy
 • Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Slovak Telekom, a. s..pdf
6,32 Slovak Telekom, a. s. 35763469
15.4.2016 14/2016 Objednávka č. 14/2016 Objednávky
 • Objednávka č 14-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
15.4.2016 258/2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR 11202045052 Zmluvy
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR 11202015052 - triedený zbe.pdf
ENVI - PAK, a. s. 35858010
13.4.2016 13/2016 Objednávka č. 13/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 13-2016.pdf
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35960736
6.4.2016 2016000099-2016000145 Prijaté faktúry za marec 2016 Faktúry
 • FAP032016.xls
6.4.2016 2016000007-2016000010 Vystavené faktúry za marec 2016 Faktúry
 • FAV032016.xls
4.4.2016 12/2016 Objednávka č. 12/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 12-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
4.4.2016 174/2016 Zmluva o dielo - zhotovenie BPO Zmluvy
 • Zmluva o dielo - zhotovenie BPO.pdf
150,00 Mgr. Pavol Kalmár 43858015
1.4.2016 11/2016 Objednávka č. 11/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 11-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
1.4.2016 10/2016 Objednávka č. 10/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 10-2016.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
1.4.2016 299/2016 Dodatok č. 4 k dohode zo dňa 15. 05. 2014 Zmluvy
 • Dodatok č. 4 k dohode zo dňa 15.05.2014 - nezamestnaní § 10.pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
31.3.2016 192/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2016 č. 192/2016 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2016.pdf
6500 FC Čechynce 0899007203
30.3.2016 172/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena (ČOV - Zmena riešenia prepojovacích potrubí) Zmluvy
 • SKM_C30816040406480.pdf
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 36022047
21.3.2016 3/2016 VZN 3-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-3-2016.pdf
21.3.2016 4/2016 VZN 4-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-4-2016.pdf
18.3.2016 168/2016 Zmluva o dobrovolníckej činnosti Zmluvy
 • Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - §51 - L. Bulíková.pdf
Lenka Bulíková
18.3.2016 167/2016 Zmluva o dobrovolníckej činnosti Zmluvy
 • Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - §51 - N. Bulíková.pdf
Naďa Bulíková
18.3.2016 101/2016 Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 13.1.2016 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 13. 1. 2016.pdf
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Janíkovce
17.3.2016 176/2016-22-22 Nájomná zmluva č. 176/2016-22-22 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 176-2016-22-22.pdf
Marek Danóczi
16.3.2016 9/2016 Objednávka č. 9/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 9-2016.pdf
1099,92 MY project SK, s.r.o. Trnava 45933294
14.3.2016 ZZOZ 14.3.2016 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-14.3.2016.pdf
14.3.2016 UOZ 14.3.2016 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-14.3.2016.pdf
9.3.2016 103/2016 Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP - ZŠ Zmluvy
 • Zmluva o obstaraní zájazdu - ZŠ - ŠVP.pdf
2064 Ing. Michal Kováč - CK Andromeda 47614820
4.3.2016 2016000055-2016000098 Prijaté faktúry za február 2016 Faktúry
 • FaP 022016.xls
4.3.2016 2016000004-2015000006 Vystavené faktúry za február 2016 Faktúry
 • FaV022016.xls
3.3.2016 8/2016 Objednávka č. 8/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 8-2016.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
29.2.2016 87/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena - plynovod Zmluvy
 • Zmluva o zriadení vecného bremena č. 87-2016.pdf
0 SPP - distribúcia, a. s. 3591739
23.2.2016 7/2016 Objednávka č. 7/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 7-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
19.2.2016 61/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny - VO Nitrianska č. 281 Zmluvy
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny - VO - Nitrianska 281.pdf
ZSE Energia, a. s. 36677281
19.2.2016 62/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Budova bývalej MŠ - Vinohradská cesta č. 284 Zmluvy
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny - budova starej MŠ, Vinohr.pdf
ZSE Energia, a. s. 36677281
18.2.2016 38/2016 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sieti - VO Nitrianska 281 Zmluvy
 • Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distrib.pdf
192,92 Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518
18.2.2016 39/2016 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sieti - stará MŠ Zmluvy
 • Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - stará MŠ.pdf
0 Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518
18.2.2016 907/2015 Zmluva o pripojení k IS DCOM Zmluvy
 • Zmluva o pripojení k IS DCOM.pdf
DEUS 45736359
18.2.2016 105/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb -VO - RV02 - bytovky Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní verejných služieb - VO - RV02-Bytovky.pdf
Orange, Slovensko, a. s. 35697270
18.2.2016 104/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - VO - RV01 - ZŠ Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní verejných služieb - VO - RV01-ZŠ.pdf
Orange, Slovensko, a. s. 35697270
18.2.2016 67/2016 Zmluva o dielo č. 16/2016 - vypracovanie projektu Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 16-2016 - vypracovanie projektu ŽoD.pdf
1 VF Project&Marketing s. r. o. 44487916
18.2.2016 77/2016 Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn Zmluvy
 • Dodatok ku zmluve o dodávke plynu - -Firma Individual Plyn.pdf
ZSE Energia, a. s. 36677281
18.2.2016 98/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12-08-M Zmluvy
 • Dodatok č.1 k ZoD č. 12-08-M zo dňa 13.2.2015.pdf
Hamos, spol. s. r. o. 341366721
17.2.2016 6/2016 Objednávka č. 6/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 6-2016.pdf
LEMUS Nitra 45620741
10.2.2016 87/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 87/2016 Zmluvy
 • Zmluva o zriadení vecného bremena č. 87-2016.pdf
SPP-distribúcia, a.s., Bratislava 35910739
10.2.2016 101/2016 Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 13.1. 2016 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 13. 1. 2016.pdf
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Janíkovce
10.2.2016 61/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluvy
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny - budova starej MŠ, Vinohr.pdf
ZSE Energia, a. s. 36677281
5.2.2016 2016000001-2016000054 Prijaté faktúry január 2016 Faktúry
 • FaP2016.xls
5.2.2016 2016000001-2016000003 Vystavené faktúry za január 2016 Faktúry
 • FaV2016.xls
2.2.2016 5/2016 Objednávka č. 5/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 5-2016.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
26.1.2016 3/2016 Objednávka č. 3/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 3-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
26.1.2016 4/2016 Objednávka č. 4/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 4-2016.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
21.1.2016 36/2016 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 171/2014-11-2-02 uzatvorenej dňa 24.2.2014 Zmluvy
 • Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 171-2014-11-2-02.pdf
Anna Šebőková
21.1.2016 55/2016 Nájomná zmluva č. 55/2016-11-2-02 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 55-2016-11-2-02.pdf
Katarína Némethová, Marek Tigyi
20.1.2016 2/2016 Objednávka č. 2/2016 Objednávky
 • Objednávka č.2-2016.pdf
RM GASTRO-JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 34153004
18.1.2016 2015000397-2015000445 Prijaté faktúry za november 2015 Faktúry
 • FAP.pdf
18.1.2016 2015000033-2015000036 Vystavené faktúry za november 2015 Faktúry
 • FaV.pdf
18.1.2016 2015000446-2015000491 Prijaté faktúry za december 2015 Faktúry
 • FaP.pdf
18.1.2016 2015000037-2015000043 Vystavené faktúry za december 2015 Faktúry
 • FaV.pdf
18.1.2016 929/2015 Dohoda o vykonávaní MOS Zmluvy
 • Dohoda o vykonávaní MOS organizovaných obcou..pdf
Jozef Káčer
18.1.2016 34/2016 Úrazové poistenie UoZ Zmluvy
 • Úrazové poistenie UoZ formou AČ.pdf
6,64 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
18.1.2016 928/2015 Dohoda o vykonávaní MOS Zmluvy
 • Dohoda o vykonávaní MOS organizovaných obcou.pdf
Ladislav Dudás
15.1.2016 37/2016 Zámenná zmluva č. 37/2016 Zmluvy
 • Zámenná zmluva č. 37-2016 - RK Cirkev.pdf
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Janíkovce 34072438
11.1.2016 925/2015 Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovolníckej služby - § 52a Zmluvy
 • Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby - § 52 a.pdf
79,40 ÚPSVR v Nitre 30794536
7.1.2016 1/2016 Objednávka č. 1/2016 Objednávky
 • Objednávka č. 1-2016.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
31.12.2015 969/2015 Darovacia zmluva Zmluvy
 • Darovacia Zmluva o poskytnutí peňažného daru.pdf
200 Pavel Gross
22.12.2015 43/2015 Objednávka č. 43/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 43-2015.pdf
Slovenská pošta, a.s. 36631124
18.12.2015 916/2015 Dohoda o podmienkach vykonávanie MOS pre obec - § 12 ods. 3 písm. b) Zmluvy
 • Dohoda o podmienkach vykonávania MOS - § 12.pdf
ÚPSVR Nitra, Štefánikova tr. 88 30794536
18.12.2015 901/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 04. 07. 2012 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby zo dňa 04. 07. 2015.pdf
120,00 CZ CZ Nitra s. r. o. 31419470
18.12.2015 56/2016 Poistná zmluva č. 4419007476 Zmluvy
 • Poistná zmluva č. 4419007476.pdf
634,48 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
17.12.2015 877/2015-11-1-08 Nájomná zmluva č. 877/2015-11-1-08 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č.877-2015-11-1-08.pdf
15.12.2015 2/2016 VZN 2-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-2-2016.pdf
15.12.2015 1/2016 VZN 1-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-1-2016.pdf
14.12.2015 ZZOZ 14.12.2015 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-14.12.2015.pdf
14.12.2015 UOZ 14.12.2015 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-14.12.2015.pdf
2.12.2015 42/2015 Objednávka č. 42/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 42-2015.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
1.12.2015 838/2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
750,00 N.M. - AUDIT, spol. s. r. o. 36307874
27.11.2015 819/2015 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovolníckej služby Zmluvy
 • Úrazové poistenie UoZ počas AČ - § 52a.pdf
6,64 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
20.11.2015 40/2015 Objednávka č. 40/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 40-2015.pdf
Peter Šulan - Kominár, Nitra 30893577
20.11.2015 41/2015 Objednávka č. 41/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 41-2015.pdf
Peter Šulan - Kominár, Nitra 30893577
20.11.2015 786/2015 Dohoda č. 15/16/52A/166 na vykonávanie AČ - § 52 a) Zmluvy
 • Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti.pdf
238,20 ÚPSVR Nitra, Štefánikova tr. 88 30794536
18.11.2015 715/2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny - VO Nitrianska ul. č. 421 Zmluvy
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny -VO Nitrianska č. 421.pdf
ZSE Energia, a. s. 36677281
18.11.2015 902/2015 Zmluva o poskytovaní technickej služby Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní technickej služby - kamerový systém.pdf
CZ CZ Nitra s. r. o. 31419470
18.11.2015 794/2015 Zmluva č. 112524 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čechynce Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou do.pdf
31 886,00 Environmentálny fond, Martinská 49, Bratislava 30796491
9.11.2015 39/2015 Objednávka č. 39/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 39-2015.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
6.11.2015 37/2015 Objednávka č. 37/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 37-2015.pdf
GEO Komárno,, s. r. o. Gen. Klapku 4085/91, Komárno 44681739
5.11.2015 2015000028-2015000032 Vystavené faktúry za október 2015 Faktúry
 • FaV 2015.pdf
5.11.2015 2015000356-2015000396 Prijaté faktúry za október 2015 Faktúry
 • FaP 2015.pdf
2.11.2015 38/2015 Objednávka č.38/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 38-2015.pdf
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
22.10.2015 772/2015 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Zmluvy
 • Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distrib.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518
20.10.2015 7454/2015 Darovacia zmluva č. 745/2015 - nehnuteľnosť v k. ú. Čechynce zapísanej na LV č. 440, parc. 81/3 Zmluvy
 • Darovacia Zmluva nehnuteľnosti v k. ú. Čechynce.pdf
Mária Charizopulosová
19.10.2015 36/2015 Objednávka č. 36/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 36-2015.pdf
Ľubomír Krajčovič - Merkl, Leopoldov 45320187
16.10.2015 715/2015 Zmluva č. 86-NR-2015 Zmluvy
 • Zmluva č. 86-NR-2015.pdf
 • Zmluva č. 86-NR-2015.pdf
7 000,00 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra 00151866
16.10.2015 719/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM.pdf
DEÚS 45736359
16.10.2015 749/2015 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní vodovodu č. 40/05/0553/09 Zmluvy
 • Dodatok ť. 2 k zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu.pdf
Západoslovenská vodáresnká spoločnosť, a. s. 36550949
15.10.2015 599/2015 Zmluva o pôžičke - Katarína Reptová Zmluvy
 • Zmluva o pôžičke - K. Reptová.pdf
300,00 Katarína Reptová
8.10.2015 745/2015 Darovacia zmluva č. 745/2015 Zmluvy
 • Darovacia zmluva č. 745-2015.pdf
2.10.2015 20151000306-2015000355 Prijaté faktúry za september 2015 Faktúry
 • FaP 2015.pdf
2.10.2015 2015000024-2015000027 Vystavené faktúry za september 2015 Faktúry
 • FaV 2015.pdf
2.10.2015 34/2015 Objednávka č. 34/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 34-2015.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
2.10.2015 35/2015 Objednávka č. 35/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 35-2015.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
2.10.2015 Nájomná zmluva č. 725/2015-22-22 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 725-2015-22-22.pdf
2.10.2015 711/2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 187/2014-22-22 Ostatné
 • Dohoda o zrušení Nájomnej zmuvy č. 187-2014-22-22.pdf
25.9.2015 33/2015 Objednávka č. 33/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 33-2015.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
25.9.2015 690/2015 Zmluva o dielo č. 71/2015 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čechynce Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 71-2015 - Angel Wings, s. r. o..pdf
33 565,20 ANGEL WINGS, s. r. o. 2023070830
25.9.2015 699/2015 Dohoda o prenájme kultúrneho domu Zmluvy
 • Dohoda - Prenájom kultúrneho domu Most - Híd.pdf
Strana MOST-HÍD
25.9.2015 710/2015 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnuté NFP - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čechynce Zmluvy
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP - projekt verejné osvetl.pdf
178 584,96 Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801
23.9.2015 700/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 02/08/2015 Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 02-08-2015.pdf
GAAD REAL, s. r. o.
21.9.2015 ZZOZ 21.9.2015 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-21.9.2015.pdf
21.9.2015 UOZ 21.9.2015 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-21.9.2015.pdf
21.9.2015 UOZ 21.9.2015 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-21.9.2015.pdf
16.9.2015 680/2015 Zmluva o vykonaní prác
 • Zmluva o vykonaní prác.pdf
300,00 Ing. Ján Hudák, Olejníkov - Majdan 90 10666800
11.9.2015 602/2015 Zmluva o dielo - Dobudovanie kamerového systému v obci Čechynce Zmluvy
 • Zmluva o dielo - Dobudovanie kamerového systému v obci Čechynce.pdf
7 303,00 CZ CZ Nitra s. r. o. 31419470
7.9.2015 658/2015 Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Čechynce Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 02-08-2015 - verejné osvetlenie.pdf
178 584,96 GAAD REAL, s. r. o. 36499366
2.9.2015 2015000266-2015000305 Prijaté faktúry za august 2015 Faktúry
 • FaP 2015.pdf
2.9.2015 2015000022-2015000023 Vystavené faktúry za august 2015 Faktúry
 • FaV 2015.pdf
2.9.2015 32/2015 Objednávka č. 32/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 32-2015.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
2.9.2015 618/2015 Zmluva o poskytnutí právnych služieb Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí právnych služieb.pdf
343,46 JUDr. Dagmar Danóciová, advokátka 42046262
24.8.2015 31/2015 Objednávka č. 31/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 31-2015.pdf
203,04 Ing.Karol Hattas-SPS, Nitra 14111462
21.8.2015 29/2015 Objednávka č. 29/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 29-2015.pdf
50 Detský folklórny súbor Sílešánek 42338085
21.8.2015 30/2015 Objednávka č. 30/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 30-2015.pdf
Slovenská pošta, a.s. 36631124
20.8.2015 581/2015 Dodatok č. 3 k dohode zo dňa 02.05.2014, k dodatku č. 1 zo dňa 22.01.2015 a k dodatku č. 2 zo dňa 20.04.2015 Zmluvy
 • Dodatok č. 3 k dohode - ÚPSVR Nitra.pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
11.8.2015 28/2015 Objednávka č. 28/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 28-2015.pdf
93,00 VIAPRO, s. r. o. 36693693
3.8.2015 27/2015 Objednávka č. 27/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 27-2015.pdf
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
1.8.2015 2015000230-2015000265 Prijaté faktúry za júl 2015 Faktúry
 • FaP 2015.pdf
1.8.2015 2015000020-2015000021 Vystavené faktúry za júl 2015 Faktúry
 • FaV 2015.pdf
29.7.2015 26/2015 Objednávka č. 26/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 26-2015.pdf
ZVS, a.s. Nitra 36550949
24.7.2015 551/2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov starobného dôchodkového sporenia SP z evidencie SHR Zmluvy
 • Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľo.pdf
Sociálna poisťovňa, Pobočka Nitra 30807484
24.7.2015 515/2015 Dohoda o prevode telefónneho čísla Zmluvy
 • Dohoda o prevode telefónneho čísla.pdf
Orange Slovensko, a. s. 35697270
24.7.2015 494/2015 Dohoda o zrušení zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zmluvy
 • Dohoda o zrušení zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstv.pdf
Peter Kucharčík, Lichardova 2801/3, Žilina 34715045
24.7.2015 485/2015 Zmluva o dielo č. 191/2015 - Projekt Town Twinning - Družobné partnerstvá miest Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 191-2015.pdf
1,00 VF Project & Marketing, s. r. o. 44487916
24.7.2015 499/2015 Zmluva č. 108301 08U01 o poskytnutí podpory - Čechynce - ČOV- zmena riešenia prepojovacích potrubí Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou do.pdf
98180,37 Environmentálny fond, Martinská 49, Bratislava 30796491
24.7.2015 495/2015 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.pdf
Marcel Čičman, Nitrianska 2, Komjatice 40081109
23.7.2015 504/2015 Zmluva č. 188/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na rok 2015 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na rok 2015.pdf
400,00 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra 37861298
20.7.2015 25/2015 Objednávka č. 25/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 25-2015.pdf
ZVS, a.s. Nitra
20.7.2015 487/2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.177/2014-11-1-08 Ostatné
 • Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 177-2014-11-1-08 uzatvorenej dňa 28.2.2014.pdf
20.7.2015 489/2015-22-14 Nájomná zmluva č. 489/2015-22-14 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 489-2015-22-14.pdf
20.7.2015 508/2015-11-1-08 Nájomná zmluva č. 508/2015-11-1-08 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 508-2015-11-1-08.pdf
20.7.2015 499/2015 Dohoda o vykonávaní MOS organizovaných obcou Zmluvy
 • Dohoda o vykonávaní MOS oraganizovaných obcou.pdf
Jozef Káčer, Obec Čechynce
10.7.2015 407/2015 Zmluva č. 160/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2015 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2015.pdf
300,00 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra 37861298
7.7.2015 475/2015 Dodatok č. 1 k prílohe č. 1 k zmluve o prenájme Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k prílohe č. 1 k zmluve o prenájme pozemku.pdf
Akzent Big Board, a. s., Ivanská 2D, Bratislava 44540957
1.7.2015 2015000197-2015000229 Prijaté faktúry za jún 2015 Faktúry
 • FaP 2015.pdf
1.7.2015 2015000015-2015000019 Vystavené faktúry za jún 2015 Faktúry
 • FaV 2015.pdf
1.7.2015 449/2015 Zmluva o spolupráci Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci.pdf
1090,50 Ing. Karol Hattas, Paňa 253 14111452
30.6.2015 24/2015 Objednávka č. 24/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 24-2015.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
29.6.2015 23/2015 Objednávka č.23/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 23-2015.pdf
Fajnveci, Ing. Karol Hattas - SPS 1020395200
29.6.2015 476/2015 Zmluva o poskytovaní služieb - BOZP Zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní služieb - BOZP.pdf
40,00 LIVONEC, s. r. o. OZ Nitra, Novozámocká 207 31730671
26.6.2015 ZZOZ 26.6.2015 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-26.6.2015.pdf
26.6.2015 PHSR Čechynce 2014 - 2020 PHSR Čechynce
 • PHSR obce Čechynce 2014-2020.zip
26.6.2015 UOZ 26.6.2015 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-26.6.2015.pdf
25.6.2015 374/2015-22-20 Nájomná zmluva č. 374/2015-22-20 Zmluvy
 • Nájomná zmluva č. 374-2015-22-20.pdf
22.6.2015 347/2015 Zmluva o poskystnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 368/2015 Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných me.pdf
1200 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava 1 00151513
18.6.2015 416/2015 Zmluva o čistení odpadových vôd Zmluvy
 • Zmluva o čistení odpadových vôd č. 416-2015.pdf
1,00 FROMAX, s. r. o. Nitrianska u. 245/40, Čechynce 47683643
2.6.2015 21/2015 Objednávka č. 21/2015 Objednávky
 • Objednávka č.21-2015.pdf
Anton Čekey, Pohranice 57 46621491
2.6.2015 22/2015 Objednávka č. 22/2015 Objednávky
 • Objednávka č.22-2015.pdf
518,00 Le Cheque Dejeuner, s. r. o. Bratislava 31396674
1.6.2015 408/2015 Zmluva o dielo č. 27/2015 - Čechynce - ČOV -zmena riešenia prepojovacích potrubí Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 27-2015 - Zmena rišenia prepojovacích potrubí.pdf
103128,41 TERES INVEST, s. r. o., Bratislaba-Petržalka súp. č. 73 44237219
29.5.2015 2015000157-2015000196 Prijaté faktúry za máj 2015 Faktúry
 • FaP 2015.pdf
29.5.2015 2015000010-2015000014 Vystavené faktúry za máj 2015 Faktúry
 • FaP 2015-1.pdf
29.5.2015 ZZOZ 29.5.2015 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-29.5.2015.pdf
29.5.2015 UOZ 29.5.2015 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-29.5.2015.pdf
27.5.2015 Nájomná zmluva Zmluvy
 • Nájomná zmluva.pdf
70 Valéria Szárazová
27.5.2015 Zmluva o dielo č. 27/2015 - Zmena riešenia prepojovacích potrubí Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 27-2015 - ČOV - zmena riešenia prepojovacích .pdf
103347,76 Teres invest, s. r. o. 44237219
18.5.2015 3/2015 VZN 3-2015 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-03-2015.pdf
14.5.2015 20/2015 Objednávka č. 20/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 20-2015.pdf
Andrea Hašková, Mieru 43/41, Halič 44545312
11.5.2015 ZZOZ 11.5.2015 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-11.5.2015.pdf
11.5.2015 UOZ 11.5.2015 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-11.5.2015.pdf
11.5.2015 2/2015 VZN 2-2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čechynce Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 2-2015.pdf
7.5.2015 19/2015 Objednávka č. 19/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 19-2015.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
5.5.2015 369/2015 Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 859/2007 zo dňa 28. 09. 2007 Zmluvy
 • Dodatok č. 1-2015 k zmluve č. 859-2007 zo dňa 28.09.2007.pdf
0 AKU-TRANS spol. s. r. o. 34136924
5.5.2015 370/2015 Dodatok č. 2 k Dohode zo dňa 15. 5. 2014 a Dodatku č. 1 zo dňa 22.01. 2015 uzatvorenej podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN Zmluvy
 • Dodatok č. 2 k dohode zo dňa 15.05.2014 a dodatku č.1 zo dňa 22.pdf
0 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
5.5.2015 325/2015 Zmluva o spolupráci - prenájom reklamnej plochy Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci - prenájom reklamnej plochy.pdf
150 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
4.5.2015 367/2015 Zmluva o grantovom účte Zmluvy
 • Zmluva o grantovom účte.pdf
Prima Banka Slovensko, a. s.
30.4.2015 344/2015 Zmluva o dobrovolníckej činnosti Zmluvy
 • Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.pdf
0 Jozef Káčer 0
30.4.2015 316/2015 Zmluva o spolupráci Zmluvy
 • Zmluva o spolupráci.pdf
0 Ing. K. Rumanovský, ing. R. Vavrík, S. Sedlár 0
30.4.2015 2015000122-2015000156 prijaté faktúry za apríl 2015 Faktúry
 • FaP 2015-1.pdf
30.4.2015 2015000007-2015000009 Vystavené faktúry - apríl 2015 Faktúry
 • FaP 2015.pdf
30.4.2015 312/2015 Zmluva o penájme - osadenie reklamného zariadenia Zmluvy
 • Zmluva o prenájme - osadenie reklamného zariadenia.pdf
Akzent Big Board, a.s. 44540957
29.4.2015 15/2015 Objednávka č. 15/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 15-2015.pdf
980 NEUTRA, ARCH.ATELIÉR, Nitra 32762151
29.4.2015 16/2015 Objednávka č. 16/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 16-2015.pdf
Softax s.r.o., Považská Bystrica 36015270
29.4.2015 17/2015 Objednávka č. 17/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 17-2015.pdf
300 KOS v Nitre 36102709
29.4.2015 18/2015 Objednávka č. 18/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 18-2015.pdf
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35960736
29.4.2015 365/2015 Dohoda č. 15/16/054/52 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest Zmluvy
 • Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania .pdf
1349,50 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536
29.4.2015 325/2015 Dohoda o vykonávaní MOS organizovaných obcou č. 0001/2015-1 Zmluvy
 • Dohoda o vykonávaní MOS organizovaných obcou.pdf
0 Ladislav Dudás 0
24.4.2015 219/2015 Zmluva o poskytnutí služby Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí služby.pdf
900 VOMA-VZ, s. r. o. 47611570
16.4.2015 0109-PRB/2014/Z Záložná zmluva č.0109-PRB/2014/Z - NBD 11b.j. súp.č.423 Zmluvy
 • Záložná zmluva č. 0109-PRB-2014-Z - NBD 11 b.j. súp.č. 423.pdf
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
8.4.2015 14/2015 Objednávka č. 14/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 14-2015.pdf
518 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
1.4.2015 13/2015 Objednávka č. 13/2015 Objednávky
 • Objednávka č. 13-2015.pdf
230 GEOMOND spol. s r.o. 36723843
31.3.2015 2015000082-2015000121 Prijaté Faktúry - marec 2015 Faktúry
 • Prijaté faktúry - marec 2015.pdf
31.3.2015 2015000004-2015000006 Vystavené faktúry-marec 2015 Faktúry
 • Vystavené faktúry - marec 2015.pdf
26.3.2015 274/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluvy
 • 385-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-obce-cechynce-na-rok-2015-c-274-2015.pdf
5 500 0899007203
26.3.2015 231/2015 Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy s budúcim užívateľom Zmluvy
 • navrh_na_uzavretie_ramcovej_zmluvy_s_buducim_uzivatelom_-_inter.pdf
0,00 SK-nic, a. s. 35698446
26.3.2015 172/2015 Zmluva o dielo - Zhodnotenie stabilizovaného kalu z ČOV Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_zhodnotenie_stabilozovaneho_kalu_z_cov.pdf
2,00 HAMOS, s. r. o. Šamorín 34136711
23.3.2015 11/2015 Objednávka č. 11/2015 Objednávky
 • objednavka_c._11-2015.pdf
0,00 ERBA, František Érsek, Alžbetin Dvor 34674454
23.3.2015 12/2015 Objednávka č. 12/2015 Objednávky
 • objednavka_c._12-2015.pdf
0,00 ERBA, František Érsek, Alžbetin Dvor 34674454
20.3.2015 187/2015 Zmluva o dielo - Družobné partnerstvá miest Zmluvy
 • 111111111.pdf
1000 VF Project&Marketing sro 44487916
2.3.2015 Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čechynce Projekty
 • Rekonstrukcia a modernizacia verejneho osvetlenia v obci Cechynce - oznam.docx
 • Modernizacia a rekonstrukcia verejneho osvetlenia v obci Cechynce.docx
28.2.2015 2015000001-2015000003 Vystavené faktúry - február 2015 Faktúry
 • Vystavené faktúry - február 2015.pdf
28.2.2015 2015000048-2015000081 Prijaté faktúry-február 2015 Faktúry
 • Prijaté faktúry - február 2015.pdf
25.2.2015 1/2015 VZN 1-2015 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2015.pdf
24.2.2015 176/2015 Dohoda o zrušení Zmluvy o likvidácii kalov č. 266-2003 uzatvorenej dňa 11.6.2003 Ostatné
 • dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_likvidacii_kalov_c.266-2003_uzatvorenej_dna_11.6.2003.pdf
0,00 AGILE s.r.o. Malý Cetín 34102868
24.2.2015 175/2015 Zmluva o vývoze nadrtenej odpadovej zelenej hmoty č.175/2015 Zmluvy
 • zmluva_o_vyvoze_nadrtenej_odpadovej_zelenej_hmoty_c.175-2015.pdf
0,00 AGILE s.r.o. Malý Cetín 34102868
24.2.2015 168/2015 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č.177/2014-11-1-02 Ostatné
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c.177-2014-11-1-02.pdf
0,00 Lucia Ballová, Peter Krčmár 0
24.2.2015 169/2015-11-1-02 Nájomná zmluva č. 169/2015-11-1-02 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._169-2015-11-1-02.pdf
0,00 Lucia Ballová 0
13.2.2015 110/2015-22-20 Nájomná zmluva č. 110/2015-22-20 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._110-2015-22-20.pdf
0,00 Ivona Egyűdová 0
13.2.2015 4/2015 Objednávka č. 4/2015 Objednávky
 • objednavka_c._4-2015.pdf
0,00 Slovenská legálna metrológia, pracovisko Nitra 37954521
13.2.2015 5/2015 Objednávka č. 5/2015 Objednávky
 • obejdnavka_c._5-2015.pdf
518,00 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674
13.2.2015 ZZOZ 13.2.2015 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-13.2.2015.pdf
13.2.2015 UOZ 13.2.2015 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-13.2.2015.pdf
31.1.2015 2015000001-2015000047 Prijaté faktúry-január 2015 Faktúry
 • Prijaté faktúry - január 2015.pdf
30.1.2015 Rokovací poriadok OZ v Čechynciach Všeobecne záväzné nariadenia
 • Rokovaci poriadok OZ v Cechynciach.docx
30.1.2015 ZZOZ 30.1.2015 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-30.1.2015.pdf
30.1.2015 UOZ 30.1.2015 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-30.1.2015.pdf
30.1.2015 Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce Projekty
 • Informácia.pdf
 • Leták.pdf
29.1.2015 3/2015 Objednávka č. 3/2015 Objednávky
 • objednavka_c._3-2015.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
28.1.2015 2/2015 Objednávka č. 2/2015 Objednávky
 • objednavka_c._2-2015.pdf
0,00 Juraj Števiar - EVERSTAR Slovakia, Nitra 41438521
5.1.2015 860/2014 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 458/2014-22-20 Ostatné
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._458-2014-22-20.pdf
0,00 Ladislav Furuláš 0
5.1.2015 1/2015 Objednávka č. 1/2015 Objednávky
 • objednavka_c._1-2015.pdf
518,00 Chéque Déjeuner 31396674
31.12.2014 2014000457-2014000492 Faktúry za december 2014 Faktúry
 • faktury_za_december_2014_0.doc
0,00 Faktúry 2014 0
31.12.2014 0000392014-0000432014 Faktúry za december 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014_9.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
23.12.2014 25/2014 Objednávka č. 25/2014 Objednávky
 • objednavka_c._25-2014.pdf
205,99 Okay elektro.sk 35825979
22.12.2014 907-2014-22-14 Nájomná zmluva č. 907-2014-22-14 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._907-2014-22-14.pdf
0,00 Dušan Danóczi a Bohumila Danócziová 0
19.12.2014 918/2014 Zmluva o pôžičke Zmluvy
 • zmluva_o_pozicke_0.pdf
21 060,00 KomAgrartechnik, s. r. o. 36537756
19.12.2014 923/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Zmluvy
 • zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_o2_0.pdf
0,01 O2 Slovakia s. r. o. 35848863
19.12.2014 919/2014 Zmluva o dielo - Centrum voľného času Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_cvc.pdf
187 800,00 AB STAV, s.r.o. Malý Cetín 2147483647
19.12.2014 24/2014 Objednávka č. 24/2014 Objednávky
 • objednavka_c_24-2014.pdf
0,00 Slovenská pošta, a. s. 36631124
15.12.2014 ZZOZ 15.12.2014 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-15.12.2014a.pdf
 • ZZOZ-15.12.2014b.pdf
15.12.2014 Územný plán obce Územný plán obce
 • ÚPN-obce-Čechynce.zip
 • Záväzná časť UPN Čechynce.pdf
 • Schvaľovacia doložka.jpg
15.12.2014 UOZ 15.12.2014 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-15.12.2014b.pdf
 • UOZ-15.12.2014a.pdf
11.12.2014 782/2014 Poistná zmluva - Zberný dvor separovaného komunálneho odpadu Zmluvy
 • Poistná zmluva - Zberný dvor Čechynce.pdf
180,05 Komunálna poisťovňa, a. s. 31419470
10.12.2014 775/2014 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 864/2009 Zmluvy
 • dodatok_c._2_k_najomnej_zmluve_c._864-2009_0.pdf
0,00 Valéria Szárazová 0
10.12.2014 780/2014 Zmluva o kontokorentnom úvere Zmluvy
 • zmluva_o_kontokorentnom_uvere_c._05-068-09-_dodatok_c._5_0.pdf
200,00 Prima Banka Slovensko, a. s. 31575951
8.12.2014 23/2014 Objednávka č. 23/2014 Objednávky
 • objednavka_c._23-2014.pdf
0,00 Slovenská legálna metrológia 3969
5.12.2014 750/2014 Zmluva o posktnutí služieb - Poradenstvo, spracovanie dokumentov Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_o_sluzieb_-_poradenstvo_spracovanie_dokume.pdf
300,0 Prounion, a. s. 45597103
1.12.2014 746/2014 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP - zlepšenie systému separovaného zberu Zmluvy
 • dodatok_c._4_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_-_zberny_dvor.pdf
0,00 Ministerstvo ŽP SR 42181810
30.11.2014 2014000408 - 2014000456 Faktúry za november 2014 Faktúry
 • faktury_za_november_2014.doc
0,00 Faktúry 2014 0
30.11.2014 0000392014-0000432014 Faktúry za november 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014_8.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
24.11.2014 790/2014 Zmluva o prevádzkovaní č. 790/2014 Zmluvy
 • zmluva_o_prevadzkovani_c._790-2014.pdf
0,00 GZ-TRANS,s.r.o. 46192654
15.11.2014 Výsledky komunálnych volieb v obci Čechynce Voľby
 • Vysledky komunalnych volieb v obci Cechynce.pdf
14.11.2014 780/2014 Zmluva o kontokorentnom úvere - Dodatok č. 4 Zmluvy
 • zmluva_o_kontokorentnom_uvere_c._05-068-09-_dodatok_c._5.pdf
0,00 Prima Banka Slovensko, a. s. 31575951
14.11.2014 775/2014 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 864/2009 uzatvorenej dňa 10.6.2009 Ostatné
 • dodatok_c._2_k_najomnej_zmluve_c._864-2009.pdf
0,00 Valéria Szárazová 0
14.11.2014 22/2014 Objednávka č. 22/2014 Objednávky
 • objednavka_c._22-2014.pdf
0,00 Geo-Komárno, s. r. o. 44681739
13.11.2014 ZZOZ 13.11.2014 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-13.11.2014.pdf
13.11.2014 UOZ 13.11.2014 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-13.11.2014.pdf
11.11.2014 782/2014 Poistná zmluva pre postenie majetku a zodpovednosti za škodu - Zberný dvor separovaného zberu Čechynce Zmluvy
 • Poistná zmluva - Zberný dvor Čechynce.pdf
180,05 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
7.11.2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu. Zmluvy
 • 222222.pdf
7.11.2014 Poistné zmluvy -Technika -zberný dvor Čechynce Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k PZ č. 2769009284.pdf
 • Dodatok č. 1 k PZ č. 2769009283.pdf
 • Havarijné poistenie Dieci Agri plus.pdf
 • Havarijné poistenie Pronar T 185.pdf
 • Kontajnerový nosič.pdf
 • Náves za traktor.pdf
 • Poistná zmluva - živel, krádež.pdf
 • Teleskopický nakladač.pdf
 • Traktor Zetor Forterra.pdf
Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
6.11.2014 746/2014 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP na projekt - Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce - technická časť Zmluvy
 • dodatok_c._4_k_zluve_o_poskytnuti_nfp_-_zberny_dvor.pdf
0,00 Ministerstvo ŽP SR 42181810
5.11.2014 20/2014 Objednávka č. 20/2014 Objednávky
 • objednavka_c._20-2014.pdf
0,00 LEMUS Nitra 45620741
5.11.2014 21/2014 Objednávka č. 21/2014 Objednávky
 • objednavka_c._21-2014.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
31.10.2014 2014000359-2014000407 Faktúry za október 2014 Faktúry
 • faktury_za_oktober_2014.doc
0,00 Faktúry 2014 0
31.10.2014 0000342014-0000382014 Faktúry za október 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_oktober_2014.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
30.10.2014 18/2014 Objednávka č. 18/2014 Objednávky
 • objednavka_c._18-2014.pdf
48,00 BEPA-Reklamná agentúra Nitra 33711488
30.10.2014 19/2014 Objednávka č. 19/2014 Objednávky
 • objednavka_c._19-2014.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
27.10.2014 16/2014 Objednávka č. 16/2014 Objednávky
 • objednavka_c._16-2014.pdf
8 858,93 Cesty Nitra s.r.o. 34128344
27.10.2014 17/2014 Objednávka č. 17/2014 Objednávky
 • objednavka_c._17-2014.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
13.10.2014 671/2014 Zmluva o poskytnutí služby - VO - Centrum voľného času Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_sluzby_-_centrum_volneho_casu_-_verejne_obs.pdf
0,00 Ing. Jaroslav Špaček 41644387
13.10.2014 14/2014 Objednávka č. 14/2014 Objednávky
 • objednavka_c._14-2014.pdf
1 451,76 Cesty Nitra, a. s. 34128344
13.10.2014 15/2014 Objednávka č. 15/2014 Objednávky
 • objednavka_c._15-2014.pdf
5 982,82 Cesty Nitra, a. s. 34128344
1.10.2014 587/2014 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Zmluvy
 • zmluva_o_vykonani_auditorskej_cinnosti.pdf
800,00 Ing. Dagmar Horáková 1026493281
1.10.2014 13/2014 Objednávka č. 13/2014 Objednávky
 • objednavka_c._13-2014.pdf
200,40 BEPA - Reklamná agentúra 33711488
30.9.2014 2014000307-2014000357 Faktúry za september 2014 Faktúry
 • faktury_za_september__2014.doc
0,00 Faktúry 2014 0
30.9.2014 0000292014-0000332014 Faktúry za september 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014_6.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
24.9.2014 598/2014 Zámenná zmluva č. 598/2014 Zmluvy
 • zamenna_zmluva_c._598-2014.pdf
0,00 Vencel Németh 0
22.9.2014 577/2014 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - E.Výhoda Zmluvy
 • dodatok_ku_zmluve_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_-_e.vyhoda.pdf
0,00 ZSE, Energia, a. s. 36677281
5.9.2014 358/2014-3 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 358/2014-3 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._358-2014-3.pdf
0,00 Miroslav Solčanský 0
5.9.2014 358/2014-4 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 358/2014-4 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._358-2014-4.pdf
0,00 Radovan Solčanský 0
5.9.2014 358/2014-5 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 358/2014-5 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._358-2014-5.pdf
0,00 Mgr. Renáta Streérová 0
3.9.2014 2014000270-2014000306 Faktúry za august 2014 Faktúry
 • faktury_za_august__2014.doc
0,00 Faktúry 2014 0
3.9.2014 11/2014 Objednávka č. 11/2014 Objednávky
 • objednavka_c._11-2014.pdf
0,00 Gyepes Trans s.r.o. Dolné Obdokovce 47021306
3.9.2014 12/2014 Objednávka č. 12/2014 Objednávky
 • objednavka_c._12-2014.pdf
240,00 Švec a spol. s.r.o. Vráble 31429947
19.8.2014 1/2014 VZN 1-2014 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 01-2014.pdf
15.8.2014 ZZOZ 15.8.2014 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-15.8.2014.pdf
15.8.2014 UOZ 15.8.2014 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-15.8.2014.pdf
14.8.2014 560/2014 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Zberny dvor - technická časť - samochodný teleskopický nakladač Zmluvy
 • dodatok_c._1_ku_kupnej_zmluve_-_teleskopicky_nakladac.pdf
0,00 KomAgrartechnik, s. r. o. 36537756
12.8.2014 400/479/2014 Záložná zmluva - NBD - 11bj - 2 Zmluvy
 • zalozna_zmluva_c._400-479-2014_nbd_11_bj_-_2.pdf
355 800,00 Štátny fond rozvoja bývania 31749542
6.8.2014 571/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájonmých bytov - 11bj - 2 Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_obstaranie_najomnych_bytov.pdf
191 580,00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
1.8.2014 491/2014 Zmluva o úvere - NBD 11 bj -2 Zmluvy
 • zmluva_o_uvere_-_nbd_11_bj_-2.pdf
355 800,00 Štátny fond rozvoja bývania 31749542
1.8.2014 495/2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluvy
 • zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecnych_bremien_-_p._c._978-.pdf
0,00 Ing. Karol Rumanovský, Ing. Roman Vavrík, Stanislav Sedlár 0
1.8.2014 552/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na ÚPD obce Čechynce Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_upd_obce.pdf
7 056,00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
1.8.2014 507/2014 Zmluva o spolupráci Zmluvy
 • zmluva_o_spolupraci_-ing._k._rumanovsky_ing._r._vavrik__s._se.pdf
0,00 Ing. Karol Rumanovský, Ing. Roman Vavrík, Stanislav Sedlár 0
31.7.2014 2014000232-2014000269 Faktúry za júl 2014 Faktúry
 • faktury_za_jul__2014.doc
0,00 Faktúry 2014 0
31.7.2014 470/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie PD - Centrum voľného času Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_zmluve_o_dielo_na_zhotovenie_proj._dokumentacie.pdf
2 332,00 B-Projekt, Kpt. Jaroša 27, Šaľa 31445527
31.7.2014 0000282014-0000282014 Faktúry za júl 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_jul__2014.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
11.7.2014 440/2014 Zmluva o účasti na projekte - Aktivizujúce metódy vo výchove - ZŠ Zmluvy
 • zmluva_o_ucasti_na_projekte_-_aktivizujuce_metody_vo_vychove_-_.pdf
0,00 Metodické pedagogické centrum 164348
10.7.2014 471/2014 Zmluva o výpožičke - interaktívna tabuľa pre ZŠ Zmluvy
 • zmluva_o_vypozicke_-_interaktivna_tabula_pre_zs.pdf
0,00 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR 164381
4.7.2014 396/2014 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 187/2014-22-20 Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._187-2014-22-20.pdf
0,00 Štefan Borota 0
4.7.2014 445/2014 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 187/2014-22-15 Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._187-2014-22-15.pdf
0,00 Ladislav Furuláš 0
4.7.2014 409/2014 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 171/2014-11-2-07 Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._171-2014-11-2-07.pdf
0,00 Patrik Čurgaly 0
4.7.2014 458/2014-22-15 Nájomná zmluva č. 458/2014-22-15 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._458-2014-22-15.pdf
0,00 Robert Koprda a Viera Chlebáková 0
4.7.2014 458/2014-22-20 Nájomná zmluva č. 458/2014-22-20 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._458-2014-22-20.pdf
0,00 Ladislav Furuláš 0
4.7.2014 459/2014-11-2-07 Nájomná zmluva č. 459/2014-11-2-07 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._459-2014-11-2-07.pdf
0,00 Štefan Bödör 0
30.6.2014 453/2014 Kúpna zmluva č. VO2014/06/001 Zmluvy
 • kupna_zmluva_-_technicka_cast_-_zberny_dvor.pdf
358 236,0 KomAgrartechnik, s. r. o. 36537756
30.6.2014 2014000198-2014000231 Faktúry za jún 2014 Faktúry
 • faktury_za_jun__2014.doc
0 Faktúry 2014 0
30.6.2014 0000272014-0000282014 Faktúry za jún 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014_4.doc
0 Faktúry 2014 - MŠJ 0
25.6.2014 10/2014 Objednávka č. 10/2014 Objednávky
 • objednavka_c._10-2014.pdf
0 B-PROJEKT, spol. s r.o. 31445527
25.6.2014 ZZOZ 25.6.2014 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-25.6.2014.pdf
25.6.2014 UOZ 25.6.2014 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-25.6.2014.pdf
24.6.2014 384/2014 Dohoda o odbornej praxi študenta Zmluvy
 • dohoda_o_odbornej_praxi_studenta.pdf
0 SPU v Nitre 397482
13.6.2014 8/2014 Objednávka č.8-2014 Objednávky
 • objednavka_c.8-2014.pdf
0 ZVS, a.s. Nitra 36550949
13.6.2014 9/2014 Objednávka č. 9-2014 Objednávky
 • objednavka_c.9-2014.pdf
0 ZVS, a.s. Nitra 36550949
6.6.2014 365/2014 Dohoda o zabezpečení pracovnej činnosti na poskytnutie dávky v HN Zmluvy
 • dohoda_o_zabezpeceni_pracovnej_cinnosti_na_poskytnutie_davky_v_.pdf
0 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 37961217
6.6.2014 407/2014 Zmluva o poskytnutí NFP - výstavba, oprava a rozšírenie miestnych ciest a chodníkov Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_nfp_-_vystavba_oprava_a_rozsirenie_miestny.pdf
50 473,36 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323
6.6.2014 392/2014 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP - rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čechynce Zmluvy
 • dodatok_c.__2_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_-_rekonstrukcia_verejne.pdf
0 Slovenská inovačná a energetická agentúra 2801
5.6.2014 315/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_kultury_r._2014.pdf
300 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
5.6.2014 310/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_sportu_r._2014.pdf
200 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
5.6.2014 387/2014-22-14 Nájomná zmluva č. 387/2014-22-14 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._387-2014-22-14.pdf
0 Dušan Danóczi a Bohumila Danócziová 0
4.6.2014 358/2014-2 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 358/2014-2 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._3.pdf
0 Dušan Ficek 0
2.6.2014 331/2014 Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Zmluvy
 • dohoda_o_podmienkach_vykonavania_mos_pre_obec.pdf
0 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 37961217
2.6.2014 351/2014 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zmluvy
 • zmluva_o_spolupraci_pri_zbere_pouziteho_satstva.pdf
0 Peter Kucharčík 34715045
31.5.2014 2014000166-2014000197 Faktúry za máj 2014 Faktúry
 • faktury_za_maj__2014.doc
0 Faktúry 2014 0
31.5.2014 0000202014-0000242014 Faktúry za máj 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014_3.doc
0 Faktúry 2014 - MŠJ 0
26.5.2014 7/2014 Objednávka č. 7-2014 Objednávky
 • objednavak_c._7-2014.pdf
0 ZVS, a.s. Nitra 36550949
19.5.2014 312/2014 Zmluva o spolupráci - uskladnenie ovocia ZŠ Zmluvy
 • zmluva_o_spolupraci_-_uskladnenie_a_prace_spojene_s_distribucio.pdf
0 Ing. Viliam Kompas 36111651
19.5.2014 331/2014 Zmluva o spolupráci - kúpna zmluva - dodávka ovocia a zeleniny pre ZŠ Zmluvy
 • zmluva_o_spolupraci_-_kupna_zmluva_-_dodavka_ovocia_a_zeleniny_.pdf
0 Ing. Viliam Kompas 36111651
19.5.2014 320/2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zmluvy
 • zmluva_o_dodavke_vody_z_verejneho_vodovodu_-_nbd_11_bj_-_2.pdf
0 ZsVS, a. s. 36550949
15.5.2014 358/2014-1 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 358/2014-1 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._358-2014-1.pdf
0 Ing. Strieška Ľuboš 0
15.5.2014 376/2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluvy
 • zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecnych_bremien.pdf
0 Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518
12.5.2014 5/2014 Objednávka č.5-2014 Objednávky
 • objednavka_c._5-2014.pdf
0 ZVS, a.s. Nitra 36550949
12.5.2014 6/2014 Objednávka č.6-2014 Objednávky
 • objednavka_c._6-2014.pdf
0 ZVS, a.s. Nitra 36550949
2.5.2014 4/2014 Objednávka č.4-2014 Objednávky
 • objednavka_c._4-2014.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
30.4.2014 2014000122-2014000125 Faktúry za apríl 2014 Faktúry
 • faktury_za_april__2014.doc
0,00 Faktúry 2014 0
30.4.2014 0000162014-0000192014 Faktúry za apríl 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014_2.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
17.4.2014 336/2014 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Zmluvy
 • dohoda_o_zabezpeceni_povinnej_prace.pdf
0,00 Okresný súd Nitra 165662
4.4.2014 280/2014 Darovacia zmluva Zmluvy
 • darovacia_zmluva.pdf
200,00 VÚMZ SK, s.r.o. Nitra 35924608
31.3.2014 2014000086 - 2014000121 Faktúry za marec 2014 Faktúry
 • faktury_za_marec__2014.doc
0,00 Faktúry 2014 0
31.3.2014 9406706519 Zmluva o združenej dodávke elektriny NBD 11 b.j.-2 Zmluvy
 • zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_-_nbd_11_bj-2.pdf
0,00 ZSE Energia, a.s. 36677281
31.3.2014 0000082014-0000152014 Faktúry za marec 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014_1.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
24.3.2014 189/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 189/2014 Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_c._189-2014.pdf
6 500,00 Futbalový klub FC Čechynce 899007203
17.3.2014 187/2014-22-1 - 22 Nájomné zmluvy č. 187/2014 - 22 b.j. Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-1.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-2.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-3.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-4.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-5.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-6.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-7.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-8.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-9.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-10.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-11.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-12.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-13.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-14.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-15.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-16.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-17.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-18.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-19.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-20.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-21.pdf
 • najomna_zmluva_c._187-2014-22-22.pdf
0,00 nájomcovia 0
15.3.2014 177/2014-11-1-01 - 11 Nájomné zmluvy č. 177/2014 - 11.bj. - 1. Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-01.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-02.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-03.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-04.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-05.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-06.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-07.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-08.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-09.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-10.pdf
 • najomna_zmluva_c._177-2014-11-1-11.pdf
0,00 nájomcovia 0
15.3.2014 171/2014-11-2-01 -11 Nájomné zmluvy č. 171/2014 - 11 b.j. - 2. Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-01.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-02.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-03.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-04.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-05.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-06.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-07.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-08.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-09.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-10.pdf
 • najomna_zmluva_c._171-2014-11-2-11.pdf
0,00 nájomcovia 0
15.3.2014 UOZ 15.3.2014 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-15.3.2014.pdf
13.3.2014 ZZOZ 13.3.2014 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-13.3.2014.pdf
13.3.2014 UOZ 13.3.2014 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-13.3.2014.pdf
12.3.2014 178/2014 Dohody o zrušení nájomných zmlúv k 28.2.2014 - 22 b.j. Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._01-2009.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._02-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._03-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._04-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._05-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._06-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._07-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._10-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._11-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._13-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._14-2011.pdf
 • dohod_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._15-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._16-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluv_c._18-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._19-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._147-2013-22-20.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._852-2013.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._147-2013-22-10.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._147-2013-22-13.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._147-2013-22-07.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._761-2013-09.pdf
0,00 nájomcovia 0
10.3.2014 186/2014 Dohody o zrušení nájomných zmlúv č.148/2013 k 28.2.2014 - 11 b.j. Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-1.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-2.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-3.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-4.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-5.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-6.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-7.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-8.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-9.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-10.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._148-2013-11-11.pdf
0,00 nájomcovia 0
10.3.2014 121376480 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 11 b.j.-2 Zmluvy
 • zmluva_o_pripojeni_odberneho_elektr._zariadenia_-_11_bj_-2.pdf
44,74 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518
7.3.2014 471/2014 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky - ZŠ Zmluvy
 • zmluva_o_ucasti_na_projekte_a_o_zapozicani_didaktickej_techniky.pdf
0,00 Centrum vwedeckotechnických informácií SR 151882
28.2.2014 2014000047-2014000085 Faktúry za február 2014 Faktúry
 • faktury_za_februar__2014.doc
0,00 Faktúry 2014 0
28.2.2014 0000052014-0000072014 Faktúry za február 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014_0.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
27.2.2014 3/2014 Objednávka č. 3-2014 Objednávky
 • objednavka_c.3-2014.pdf
0,00 Juraj Števiar - EVERSTAR Slovakia, Nitra 41438521
7.2.2014 93/2014 Kúpna zmluva č. 93/2014 - 11 b.j.-2. Zmluvy
 • kupna_zmluva_c._93-2014.pdf
547 392,00 AB-STAV s.r.o. Malý Cetín 36548707
7.2.2014 96/2014 Nájomná zmluva č. 96/2014- 11 b.j. - 2. Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._96-2014.pdf
1 538,80 AB-STAV s.r.o. Malý Cetín 36548707
31.1.2014 2014000001-2014000046 Faktúry za január 2014 Faktúry
 • faktury_za_januar__2013.doc
0,00 Faktúry 2014 0
31.1.2014 0000012014-0000042014 Faktúry za január 2014 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_rok___2014.doc
0,00 Faktúry 2014 - MŠJ 0
29.1.2014 1/2014 Objednávka č. 1-2014 Objednávky
 • objednavka_c._1-2014.pdf
0,00 Incodec spol. s r.o. Čakajovce 36788236
27.1.2014 81/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 704/2012 Zmluvy
 • dodatok__c._1_k_zmluve_o_najme_nebytovych_priestorov_c._704-2014.pdf
0,00 Amethyste spol s r.o. Veľký Kýr 47502231
14.1.2014 914/2013 Dodatok č. 3 Zmluvy
 • dodatok_c._3_k_zonfp-zlepsenie_systemu_separovaneho_zberu_v_obci_cechynce.pdf
0,00 Ministerstvo ŽP SR 42181810
14.1.2014 7/2014 Zmluva o OTP CITY konte Zmluvy
 • zmluva_o_otp_city_konte.pdf
0,00 OTP Banka Slovensko, a. s. 31318916
13.1.2014 ZZOZ 13.1.2014 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-13.1.2014.pdf
13.1.2014 UOZ 13.1.2014 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-13.1.2014.pdf
3.1.2014 955/2013 Dohoda o prevádzkovaní ČOV a verejnej kanalizácie Zmluvy
 • dohoda_o_prevadzkovani_cov_a_verejnej_kanalizacie_v_obci_cechyn.pdf
2 000,00 Zoltán Gyepes 0
2.1.2014 875/2013 Dohoda o ukončení zmlúv o dielo č. 05/2013/08411/M/R a č. 08/2013/08411M/R Zmluvy
 • dohoda_o_ukonceni_zmluv_o_dielo_c._05201308411mr.pdf
0,00 Cesty Nitra, a. s. 34128344
31.12.2013 53/2013 -54/2013 Faktúry za december 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_december_2013.doc
0,00 Fakúry MŠJ 0
31.12.2013 2013000413-2013000446 Faktúry za december 2013 Faktúry
 • faktury_za_december_2013_0.doc
0,00 Faktúry 2013 0
30.12.2013 858/2013 Zmluva o dielo - Rozúčtovanie nákladov na vykurovanie Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_rozuctovanie_nakladov_na_vykurovanie_-_nbd_22_bj.pdf
0,00 AB Facility s. r. o. 44390823
30.12.2013 144/2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 144/2013 zo dňa 28.3.2013 Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_najomnej_zmluve_c._144-2013.pdf
0,00 Dušan Danóczi a Bohumila Danócziová 0
23.12.2013 841/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - modernizácia a rekonštrukcia cerejného osvetlenia Zmluvy
 • dodatok_c.__k_zonfp_-_modernizacia_a_rekonstrukcia_verejneho_osvetlenia.pdf
264 057,17 Slovenská inovačná a energetická agentúra 2801
23.12.2013 862/2013 Zmluva o využívaní elektronických služieb Zmluvy
 • zmluva_o_vyuzivani_elektronickych_sluzieb.pdf
0,00 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874
20.12.2013 932/2013 Záložná zmluva - NBD - 11bj - 1 Zmluvy
 • zalozna_zmluva_-_nbd-11bj-1.pdf
143 690,00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
20.12.2013 932/2013 Záložná zmluva - NBD 11bj - 1 Zmluvy
 • zalozna_zmluva_-_nbd-11bj-1_0.pdf
547 392,00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
20.12.2013 28/2013 Objednávka č. 28/2013 Objednávky
 • objednavka_c._28-2013.pdf
0,00 VIAPRO, s. r. o. 36693693
20.12.2013 29/2013 Objednávka č. 29/2013 Objednávky
 • objednavka_c._29-2013.pdf
0,00 Finta, s. r. o. 31415679
12.12.2013 ZZOZ 12.12.2013 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-12.12.2013.pdf
12.12.2013 UOZ 12.12.2013 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-12.12.2013.pdf
10.12.2013 936/2013 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Zmluvy
 • zmluva_o_vykonani_auditorskej_cinnosti_za_uctovne_obdobie_2012_a_2013.pdf
800,00 Ing. Dagmar Horáková 0
6.12.2013 692/2013 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 17/2011 zo dňa 30.9.2011 Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._17-2011.pdf
0,00 Ján Hornáček 0
6.12.2013 852/2013 Nájomná zmluva č. 852/2013 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._852-2013.pdf
0,00 Marek Milo 0
30.11.2013 2013000366-2013000412 Faktúra za november 2013 Faktúry
 • faktury_za_november__2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
30.11.2013 44/2013 - 52/2013 Faktúry za november 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_november_2013.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
29.11.2013 27/2013 Objednávka č. 27/2013 Objednávky
 • objednavka_c._27-2013.pdf
0,00 VIAPRO, s. r. o. 36693693
18.11.2013 807/2013 Zmluva o kontokorentnom úvere - Dodatok č. 4 Zmluvy
 • zmluva_o_kontokorentnom_uvere_1.pdf
200,00 Prima Banka Slovensko, a. s. 31575951
15.11.2013 658/2013-3 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 658/2013-3 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._658-2013-3.pdf
0,00 Mgr. Katarína Absolonová 0
13.11.2013 735/2013 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 32/2013 - NBD 11 bj Zmluvy
 • dodatok_c._1_ku_kupnej_zmluve_-_nbd_11_bj_0.pdf
0,00 AB STAV, s.r.o. Malý Cetín 36548707
13.11.2013 24/2013 Objednávka č. 24/2013 Objednávky
 • objednavka_c._24-2013.pdf
0,00 GEO - Komárno, s. r. o. 44681739
13.11.2013 25/2013 Objednávka č. 25/2013 Objednávky
 • objednavka_c.25-2013.pdf
0,00 Juraj Števiar - EVERSTAR 41438621
13.11.2013 26/2013 Objednávka č. 26/2013 Objednávky
 • objednavka_c._26-2013.pdf
0,00 Cesty Nitra, a. s. 34128344
8.11.2013 656/2013 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 08/2011 zo dňa 30.09.2011 Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._08-2011.pdf
0,00 Elena Riečičiarová 0
8.11.2013 761/2013-09 Nájomná zmluva č. 761/2013-09 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._761-2013-09.pdf
0,00 Zuzana Horňáková 0
4.11.2013 2013000335-2013000365 Faktúry za október 2013 Faktúry
 • faktury_za_oktober__2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
1.11.2013 5/2013 Zmluva o dielo - spracovanie ÚPD obce Čechynce Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_spracovanie_upd_obce_cechynce.pdf
9 480,00 Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA 32762151
31.10.2013 39/2013 - 43/2013 Faktúra za október 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_oktober__2013_0.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
28.10.2013 708/2013 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Zmluvy
 • zmluva_o_bezodplatnom_prevode_majetku_statu_-_didakticka_technika_pre_zs.pdf
0,00 Ústav informácií a prognóz školstva 3969
24.10.2013 631/2013 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb Zmluvy
 • zmluva_o_poskytovani_verejnych_elektronickych_komunikacnych_sluzieb_-_internet.pdf
0,00 Slovanet, a. s. 35765143
23.10.2013 735/2013 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - NBD 11 bj Zmluvy
 • dodatok_c._1_ku_kupnej_zmluve_-_nbd_11_bj.pdf
0,00 AB STAV, s.r.o. Malý Cetín 36548707
22.10.2013 ZZOZ 22.10.2013 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-22.10.2013.pdf
22.10.2013 UOZ 22.10.2013 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-22.10.2013.pdf
21.10.2013 631/2013 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb Zmluvy
 • zmluva_o_poskytovani_verejnych_elektronickych_komunikacnych_sluzieb_-_internet_0.pdf
0,00 Slovanet, a. s. 35765143
15.10.2013 613/2013 Zmluva o dielo - odborná prehliadka kotolne Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_odborna_prehliadka_kotolne.pdf
282,00 Adrián Múčka, Veľké Úľany 45905347
10.10.2013 583/2013 Zmluva o spolupráci - distribúcia ovocia pre ZŠ Zmluvy
 • zmluva_o_spolupraci_-_distribucia_ovocia_a_ovocnych_stiav_pre_zs.pdf
0,00 Ing. Viliam Kompas 36111651
9.10.2013 582/2013 Zmluva o spolupráci - dodávka ovocia a zeleniny pre ZŠ Zmluvy
 • zmluva_o_spolupraci_-_dodavka_ovocia_pre_zs.pdf
0,00 Ing. Viliam Kompas 36111651
7.10.2013 658/2013-2 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 658/2013-2 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._658-2013-2.pdf
0,00 Ján Hornáček 0
7.10.2013 658/2013-1 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 658/2013-1 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._658-2013-1.pdf
0,00 Ing. Ľudovít Švercel 0
4.10.2013 23/2013 Objednávka č. 23/2013 Objednávky
 • objednavka_c._23-2013.pdf
0,00 Geodetická odborná kancelária Nitra 22679103
1.10.2013 584/2013 Dodatok k zmluve o spolupráci - školské ovocie Zmluvy
 • dodatok_k_zmluve_o_spolupraci_-_skolske_ovocie.pdf
0,00 Ing. Viliam Kompas 36111651
30.9.2013 2013000294-2013000334 Faktúry za september 2013 Faktúry
 • faktury_za_september__2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
30.9.2013 29/2013 - 38/2013 Faktúry za september 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_september__2013_0.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
16.9.2013 ZZOZ 16.9.2013 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-16.9.2013.pdf
16.9.2013 UOZ 16.9.2013 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-16.9.2013.pdf
12.9.2013 506/2013 Zmluva o dielo č. 4/2013 - vykonávanie kontroly odpadovej vody, pitnej vody Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_c._42013_-_vzorky_na_cov.pdf
0,00 MIKROLAB, s. r. o. Rimavská Sobota 36629324
7.9.2013 658/2015 Zmluva o dielo č. 02/08/2015 Zmluvy
 • Zmluva o dielo č. 02-08-2015 - verejné osvetlenie.pdf
178 584,96 GAAD REAL, s. r. o.
2.9.2013 2013000258-2013000293 Faktúry za august 2013 Faktúry
 • faktury_za_august__2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
29.8.2013 241/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_kultury_narodnostnych_nemsin_-_rok_2013.pdf
2 000,00 Úrad vlády Slovenskej republiky 151513
27.8.2013 22-2013 Objednávka č. 22-2013 Objednávky
 • objednavka_c._22-2013.pdf
0,00 Finta, s.r.o. Veľký Kýr 31415679
20.8.2013 458/2013 Zmluva o dielo - Výstavba, oprava a rozšírenie miestnych ciest a chodníkov Zmluvy
 • zmluva_o_dielo__c._35201308411mr_-_vystavba_oprava_a_rozsirenie_miestnych_ciest_a_chodnikov.pdf
64 072,80 Cesty Nitra, a. s. 34128344
19.8.2013 21-2013 Objednávka č. 21-2013 Objednávky
 • objednavka_c._21-2013.pdf
0,00 NR TRANS, s.r.o. Nitra 46842543
15.8.2013 20-2013 Objednávka č. 20-2013 Objednávky
 • objednavka_c._20-2013.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
13.8.2013 19-2013 Objednávka č. 19-2013 Objednávky
 • objednavka_c.19-2013.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
31.7.2013 2013000216-2013000257 Faktúry za júl 2013 Faktúry
 • faktury_za_jul__2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
29.7.2013 425/2013 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve č. 320/2013 Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_zamennej_zmluve_-_rumanovsky_vavrik_sedlar.pdf
0,00 Ing. Karol Rumanovský, Ing. Roman Vavrík, Stanislav Sedlár 0
26.7.2013 458/2013 Zmluva o dielo - Výstavba, oprava a rozšírenie miestnych ciest a chodníkov Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_vystavba_oprava_a_rozsirenie_miestnych_ciest_a_chodnikov.pdf
64 072,80 Cesty Nitra, a. s. 34128344
25.7.2013 437/2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Slovanet, a. s. Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_reklamnej_plochy_-_slovanet.pdf
100,00 Slovanet, a. s. 35765143
18.7.2013 18-2013 Objednávka č. 18-2013 Objednávky
 • objednavka_c.18-2013.pdf
0,00 Ing.Karol Hattas -SPS Paňa 14111462
12.7.2013 17-2013 Objednávka č. 17-2013 Objednávky
 • objednavka_c._17-2013.pdf
0,00 LIGHTECH, s.r.o. Bratislava 0
11.7.2013 16-2013 Objednávka č. 16-2013 Objednávky
 • objednavka_c._16-2013.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
10.7.2013 171/2013 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Zmluvy
 • zmluva_o_pripojeni_odberneho_el._zariadenia_-_11bj.pdf
0,00 Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518
10.7.2013 431/2013 Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 403/306/2013 Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_zaloznej_zmluve_c._4033062013.pdf
0,00 Štátny fond rozvoja a bývania 31749542
10.7.2013 429/2013 Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb Zmluvy
 • ramcova_zmluva_o_poskytnuti_osobitnych_podmienok_pri_poskytovani_elektronickych_komunikacnych_sluzieb.pdf
0,00 Telefónica Slovakia, s. r. o. 35848863
10.7.2013 430/2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluvy
 • zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_o2.pdf
0,01 Telefónica Slovakia, s. r. o. 35848863
9.7.2013 394/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o službách 18112010 Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_zmluve_o_sluzbach-externy_manazment_0.pdf
0,00 Open Door International, s. r. o. 36565849
9.7.2013 033/4.1 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP - Zlepšenie systému separovaného zberu Zmluvy
 • dodatok_c._2_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_-_zlepsenie_systemu_separovaneho_zberu.pdf
0,00 Ministerstvo ŽP SR 42181810
8.7.2013 396/2013 Zmluva o úvere - kúpa nájomných bytov - 11bj Zmluvy
 • zmluva_o_uvere_-_nbd_11bj.pdf
403 702,00 Štátny fond rozvoja a bývania 31749542
8.7.2013 403/306/2013 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti - kúpa NBD 11bj Zmluvy
 • zmluva_o_zriadeni_zalozneho_prava_c._4033062013.pdf
547 392,00 Štátny fond rozvoja a bývania 31749542
1.7.2013 350/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájonmých bytov - 11bj Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_-_bd_11_bj.pdf
403 702,00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
30.6.2013 2013000186-2013000216 Faktúry za jún 2013 Faktúry
 • faktury_za_jun__2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
30.6.2013 27/2013 - 28/2013 Faktúry za jún 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_jun_2013.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
28.6.2013 320/2013 Zámenná zmluva - pozemková nehnuteľnosť Zmluvy
 • zamenna_zmluva_-_pozemkova_nehnutelnost.pdf
0,00 Ing. Karol Rumanovský, Ing. Roman Vavrík, Stanislav Sedlár 0
27.6.2013 394/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o službách - Externý manažment Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_zmluve_o_sluzbach-externy_manazment.pdf
0,00 Open Door International, s. r. o. 36565849
26.6.2013 2 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP - zlepšenie systému separovaného zberu Zmluvy
 • dodatok_c._2_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_-_zlepsenie_systemu_separovaneho_zberu.pdf
516 405,06 Ministerstvo ŽP SR 42181810
20.6.2013 9/2013 Objednávka č. 9-2013 Objednávky
 • objednavka_c._9-2013.pdf
0,00 Gyepes Trans s.r.o. Dolné Obdokovce 47021306
20.6.2013 10/2013 Objednávka č. 10-2013 Objednávky
 • objednavka_c._10-2013.pdf
0,00 Občianske združenie I.NIMA Nitra 42048745
20.6.2013 11/2013 Objednávka č. 11-2013 Objednávky
 • objednavka_c._11-2013.pdf
0,00 Švec a spol. s.r.o. Vráble 31429947
20.6.2013 12/2013 Objednávka č. 12-2013 Objednávky
 • objednavka_c._12-2013.pdf
0,00 Jozef Šmrhol - OLYMP Santovka 32581190
20.6.2013 13-2013 Objednávka č. 13-2013 Objednávky
 • objednavka_c._13-2013.pdf
130,00 Jozef Šmrhol - OLYMP Santovka 32581190
20.6.2013 14-2013 Objednávka č. 14-2013 Objednávky
 • objednavka_c._14-2013.pdf
52,00 Jozef Šmrhol - OLYMP Santovka 32581190
20.6.2013 15-2013 Objednávka č. 15-2013 Objednávky
 • objednavka_c._15-2013.pdf
0,00 KLUB PRIATELOV MAĎARSKEJ PIESNE NA V SR Gabčíkovo 0
17.6.2013 8/2013 Objednávka č. 8-2013 Objednávky
 • objednavka_c._8-2013.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
13.6.2013 7/2013 Objednávka č. 7-2013 Objednávky
 • objednavka_c.7-2013.pdf
0,00 GEA Ing.Ľubomír Šagát, Nitra 47029102
5.6.2013 ZZOZ 5.6.2013 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-5.6.2013.pdf
5.6.2013 UOZ 5.6.2013 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-5.6.2013.pdf
1.6.2013 2013000154-2013000185 Faktúry za máj 2013 Faktúry
 • faktury_za_maj__2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
31.5.2013 21/2013 - 26/2013 Faktúry za máj 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_maj_2013_0.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
28.5.2013 Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín č. 187-2013 Rozhodnutia o výrube drevín
 • Rozhodnutie - suhlas na vyrub drevin c. 187-2013.pdf
15.5.2013 6/2013 Objednávka č. 6-2013 Objednávky
 • objednavka_c._6-2013.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
13.5.2013 242/2013 Dohoda o vystúpení umelkyne Szandi Zmluvy
 • dohoda_-_megallapodas_-_szandi.pdf
650,00 Humorszerviz 2147483647
13.5.2013 36/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_kultury.pdf
300,00 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
6.5.2013 125/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie__na_sport.pdf
200,00 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
3.5.2013 219/2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Nájomný bytový dom - 11 bj Zmluvy
 • zmluva_o_buducej_kupnej_zmluve_-_nbd_11_bj.pdf
547 392,00 AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 36548707
2.5.2013 210/2013 Zmluva o nájme pozemku Zmluvy
 • zmluva_o_najme_pozemku.pdf
4 119,00 AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 36548707
30.4.2013 251/2013 Darovacia zmluva Zmluvy
 • darovacia_zmluva_-_vumz_sk_s._r._o..pdf
150,00 VÚMZ SK, s. r. o. Nitra 35924608
30.4.2013 238/2013 Dohoda o poskytnutí príspevku - ochrana pred povodňami Zmluvy
 • dohoda_o_poskytnuti_prispevku_upsvr_-_ochrana_pred_povodnami.pdf
0,00 ÚPSVR v Nitre 37961217
30.4.2013 2013000112-2013000153 Faktúry za apríl 2013 Faktúry
 • faktury_za_april_2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
30.4.2013 14/2013 - 20/2013 Faktúry za apríl 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_april_2013_0.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
25.4.2013 ZZOZ 25.4.2013 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-25.4.2013.pdf
25.4.2013 UOZ 25.4.2013 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-25.4.2013.pdf
24.4.2013 194/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluvy
 • zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_-_nbd-11bj.pdf
0,00 ZSE, Energia, a. s. 36677281
24.4.2013 144/2013 Nájomná zmluva č. 144/2013 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._144-2013.pdf
0,00 Dušan Danóczi a Bohumila Danócziová 0
22.4.2013 207/2013 Poistná zmluva - Združené poistenie majetku - bytový dom 11 bj Zmluvy
 • poistna_zmluva_-_bd_11bj.pdf
208,00 Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545
8.4.2013 5/2013 Objednávka č. 5-2013 Objednávky
 • objednavka_c._5-2013.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
4.4.2013 2/2013 VZN 2-2013 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 2-2013.pdf
3.4.2013 3/2013 VZN 3-2013 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 3-2013.pdf
3.4.2013 ZZOZ 3.4.2013 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-3.4.2013.pdf
3.4.2013 UOZ 3.4.2013 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-3.4.2013.pdf
2.4.2013 2013000082- 2013000110 Faktúry za marec 2013 Faktúry
 • faktury_za_marec_2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
31.3.2013 11/2013 - 13/2013 Faktúry za marec 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_marec_2013_0.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
28.3.2013 198/2013 Zmluva o dielo Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_ochrana_pred_povodnami_a_riesenie_nasledkov_mim._situacie.pdf
0,00 SVP, š. p. Piešťany 2147483647
27.3.2013 08/2013/08411/M/R Zmluva o dielo rekonštrukcia MK - I. etapa Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_rekonstrukcia__mk_cechynce.pdf
306 665,68 Cesty Nitra, a. s. 34128344
20.3.2013 188/2013 Nájomná zmluva - NBD 11bj Zmluvy
 • najomna_zmluva_-_najomny_bytovy_dom_11bj..pdf
0,00 AB STAV, s.r.o. Malý Cetín 36548707
15.3.2013 146/2013 Dohody o zrušení nájomných zmlúv k 28.2.2013 - 22 b.j. Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._09-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._2-2009.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._21-2011.pdf
 • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._12-2011.pdf
0,00 nájomcovia 0
15.3.2013 147/2013-22 Nájomné zmluvy od 1.3.2013 - 22 b.j. Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._147-2013-22-07.pdf
 • najomna_zmluva_c._147-2013-22-10.pdf
 • najomna_zmluva_c._147-2013-22-13.pdf
 • najomna_zmluva_c._147-2013-22-20.pdf
0,00 nájomcovia 0
6.3.2013 3/2013 Objednávka č. 3-2013 Objednávky
 • objednavka_c._3-2013.pdf
0,00 LIFT SERVIS Levice 0
6.3.2013 4/2013 Objednávka č. 4-2013 Objednávky
 • objednavka_c._4-2013.pdf
0,00 Juraj Števiar - EVERSTAR Slovakia, Nitra 41438621
1.3.2013 2013000052 - 2013000081 Faktúry za február 2013 Faktúry
 • faktury_za_februar_2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
28.2.2013 114/2013 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Zmluvy
 • dohoda_o_zabezpeceni_povinnej_prace_-_okresny_sud_nitra.pdf
0,00 Okresný súd Nitra 165662
28.2.2013 7/2013 - 10/2013 Faktúry za február 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_februar_2013_0.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
27.2.2013 2/2013 Objednávka č. 2-2013 Objednávky
 • objednavka_c._2-2013.pdf
0,00 Cesty Nitra s.r.o. 34128344
26.2.2013 135/2013 Zmluva o penájme pozemku Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_pozemku_-_hornacek_d..pdf
1,00 Dušan Hornáček 0
21.2.2013 KaHR-22VS-1001/0192/24 Zmluva o poskytnutí NFP - verejné osvetlenie Zmluvy
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KaHR-22VS-1001019224.pdf
249 850,00 Ministerstvo hospodárstva SR 686832
21.2.2013 ZZOZ 21.2.2013 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-21.2.2013.pdf
21.2.2013 UOZ 21.2.2013 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-21.2.2013.pdf
11.2.2013 32/2013 Kúpna zmluva - NBD - 11 bj Zmluvy
 • kupna_zmluva_naj._byt._dom_-_11bj.pdf
0,00 AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 36548707
31.1.2013 2013000001-2013000052 Faktúry za január 2013 Faktúry
 • faktury_za_januar_2013.doc
0,00 Faktúry 2013 0
31.1.2013 1/2013- 6/2013 Faktúry za január 2013 - MŠJ Faktúry
 • faktury_za_januar_2013_0.doc
0,00 Faktúry 2013 - MŠJ 0
25.1.2013 2012000361-2012000386 Faktúry za december 2012 Faktúry
 • faktury_za_december2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
25.1.2013 704/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluvy
 • zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_-_kottlik_l..pdf
100,00 Mgr. Ladislav Kottlík 0
25.1.2013 707/2012 Zmluva o dielo - ZŠ oprava kotolne Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_zs_oprava_kotolne.pdf
23 980,56 AB-STAV s. r. o. 36548707
14.1.2013 1/2013 Objednávka č. 1-2013 Objednávky
 • objednavka_c._1-2013.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
14.1.2013 ZZOZ 14.1.2013 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-14.1.2013.pdf
14.1.2013 UOZ 14.1.2013 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-14.1.2013.pdf
3.1.2013 691/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluvy
 • zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb-slovak_telekom.pdf
0,00 Slovak Telekom, a. s. 357633469
1.1.2013 Sadzobník správnych poplatkov Obce Čechynce Ostatné
 • Sadzobnik spravnych poplatkov Obce Cechynce.doc
18.12.2012 689/2012 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku Zmluvy
 • zmluva_o_bezodplatnom_prevode_majetku.pdf
736,80 Metodicko-pedagogické centrum 164348
17.12.2012 23-2012 Objednávka č. 23-2012 Objednávky
 • objednavka_c._23-2012.pdf
0,00 ForPress Nitrianske Tlačiarne s.r.o. 36562611
15.12.2012 ZZOZ 15.12.2012 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-15.12.2012.pdf
13.12.2012 1/2013 VZN 1-2013 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2013.pdf
12.12.2012 21-2012 Objednávka č. 21-2012 Objednávky
 • objednavka_c.21-2012.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
12.12.2012 22-2012 Objednávka č. 22-2012 Objednávky 600,00 PaedDr.Štefan Horňák, Malinovo 45984832
12.12.2012 ZZOZ 12.12.2012 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-12.12.2012.pdf
12.12.2012 UOZ 12.12.2012 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-12.12.2012.pdf
6.12.2012 2012000325-2012000360 Faktúry za november 2012 Faktúry
 • faktury_za_november_2012_0.doc
0,00 Faktúry 2012 0
28.11.2012 20-2012 Objednávka č. 20-2012 Objednávky
 • objednavka_c._20-2012.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
21.11.2012 353/2012 Zmluva o spolupráci Zmluvy
 • zmluva_o_spolupraci_-_pardon_s.r.o..pdf
0,00 Pardon, s. r. o. Nitra 34113894
21.11.2012 573/2012 Zmluva o prenájme pozemku Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_pozemku_-_ab-stav_s.r.o..pdf
8 500,00 AB-Stav, s..r. o. 36548707
21.11.2012 503/2012 Zmluva o čistení odpadových vôd Zmluvy
 • zmluva_o_cisteni_odpadovych_vod_-_ficova_edita.pdf
1,00 Edita Ficová 34520503
21.11.2012 552/2012 Zmluva o združenej dodávke plynu Zmluvy
 • zmluva_o_zdruzenej_dodavke_plynu.pdf
0,00 Západoslovenská energetika, a. s. 36677281
21.11.2012 548/2012 Zmluva o prenájme pozemku - Hornáček Miroslav Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_pozemku_-_hornacek.pdf
1,00 Miroslav Hornáček 0
20.11.2012 608/2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Zmluvy
 • zmluva_o_kontokorentnom_uvere.pdf
0,00 Prima Banka Slovensko, a. s. 31575951
19.11.2012 18-2012 Objednávka č. 18-2012 Objednávky
 • objednavka_c._18-2012.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
19.11.2012 19-2012 Objednávka č. 19-2012 Objednávky
 • objednavka_c._19-2012.pdf
0,00 FINTA, s.r.o.Veľký Kýr 0
15.11.2012 17-2012 Objednávka č. 17-2012 Objednávky
 • objednavka_c._17-2012.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
12.11.2012 1881/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Zmluvy
 • ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín - text.pdf
2 500,00 Úrad vlády SR 151513
7.11.2012 č.2 Dodatok k nájomnej zmluve č. 2/2009 Zmluvy
 • dodatok_c.2_k_najomnej_zmluve_c._2-2009.pdf
0,00 František Póčik 0
2.11.2012 567/2012 Dodatok č. 2 k zmluve Technická infraštr. - lokalita IBV na Pažiti Zmluvy
 • dodatok_c._2_k_zmluve_-_technicka_infrastruktura_ibv_lokalita_na_paziti.pdf
263 925,03 Cesty Nitra, a.s. Nitra 34128344
31.10.2012 2012000296-2012000324 Faktúry za október 2012 Faktúry
 • faktury_za_oktober_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
31.10.2012 497/2012 Zmluva o pôžičke Zmluvy
 • zmluva_o_pozicke.pdf
72 282,00 AB-STAV s.r. o. 36548707
24.10.2012 16-2012 Objednávka č. 16-2012 Objednávky
 • objednavka_c._16-2012.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
23.10.2012 540/2012 Dodatok č. 2 k zmluve č. SMIO-3/2012 Zmluvy
 • dodatok_c._2_k_zmluve_c.32012_-_ekoprogres_v._d..pdf
78 714,01 Ekoprogres v.d. 586374
15.10.2012 520/2012 Zmluva o prenájme pozemku Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_pozemku.pdf
3 400,00 Ekoprogres v.d. 586374
12.10.2012 14-2012 Objednávka č. 15-2012 Objednávky
 • objednavka_c._15-2012.pdf
0,00 GEO-Komárno s.r.o 0
12.10.2012 14-2012 Objednávka č. 14-2012 Objednávky
 • objednavka_c._14-2012_0.pdf
0,00 Juraj Števiar - EVERSTAR Slovakia, Nitra 41438621
12.10.2012 476/2012-03 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 476/2012-03 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._476-2012-03.pdf
0,00 Petra Burianová 0
11.10.2012 13-2012 Objednávka č. 13-2012 Objednávky
 • objednavka_c._13_-_2012_0.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
5.10.2012 490/2012 Nájomná zmluva č. 490/2012 Zmluvy
 • najomna_zmluva_c._490-2012.pdf
0,00 Dušan Danóczi a Bohumila Danócziová 0
2.10.2012 033/4.1MP/2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor Zmluvy
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 033-4.1MP-2011 - text.pdf
0,00 Mionisterstvo ŽP SR 42181810
2.10.2012 40/05/05553/09 dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní vodovodu Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_zmluve_o_prevadzkovani_vodovodu.pdf
0,00 ZsVS, a. s. 36550949
30.9.2012 2012000267-2012000292 Faktúry za september 2012 Faktúry
 • faktury_za_september_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
28.9.2012 476/2012-02 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 476/2012-02 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._476-2012-02.pdf
0,00 Jana Urbanová 0
28.9.2012 476/2012-01 Zmluva o prenájme domovej čerpacej stanice v obci Čechynce č. 476/2012-01 Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_domovej_cerpacej_stanice_v_obci_cechynce_c._476-2012-01.pdf
0,00 Marek Hanzlík 0
26.9.2012 ZZOZ 26.9.2012 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-26.9.2012.pdf
26.9.2012 UOZ 26.9.2012 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-26.9.2012.pdf
18.9.2012 425/2012 Zmluva o penájme reklamnej plochy Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_reklamnej_plochy_0.pdf
200,00 Slovanet, a. s. 35765143
31.8.2012 2012000238 - 2012000266 Faktúry za august 2012 Faktúry
 • faktury_za_august_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
6.8.2012 12/2012 Objednávka č. 12-2012 Objednávky
 • objednavka_c.12-2012_0.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
3.8.2012 11/2012 Objednávka č. 11-2012 Objednávky
 • objednavka_c._11-2012_0.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
2.8.2012 385 Dodatok č. 1 k zmluve o pôžičke zo dňa 17.10.2011 Zmluvy
 • dodatokc._1_k_zmluve_o_pozicke_zo_dna_17.10.2011.pdf
0,00 AB-STAV s.r. o. 36548707
31.7.2012 2012000205-2012000237 Faktúry za júl 2012 Faktúry
 • faktury_za_jul_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
24.7.2012 329/2012 Zmluva o poskytnutí technickej služby Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_technickej_sluzby_-_kamerovy_system.pdf
0,00 CZ CZ Nitra s. r. o. 31419470
19.7.2012 10/2012 Objednávka č. 10-2012 Objednávky
 • objednavka_c._10-2012_0.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
30.6.2012 2012000172-2012000204 Faktúry za jún 2012 Faktúry
 • faktury_za_jun_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
29.6.2012 266/2012 Zmluva o dielo - OcU,KD - stav.úpravy, udr.práce a úprava okolia Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_obecny_urad_kulturny_dom_stavebne_upravyudrziavacie_prace_a_uprava_okolia.pdf
72 282,95 AB-STAV s.r. o. 36548707
29.6.2012 267/2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluvy
 • zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny.pdf
0,00 Západoslovenská energetika, a. s. 36677281
29.6.2012 ZZOZ 29.6.2012 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-29.6.2012.pdf
29.6.2012 UOZ 29.6.2012 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-29.6.2012.pdf
19.6.2012 391/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_kultury_na_rok_2012.pdf
200,00 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
18.6.2012 190/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_sportu_na_rok_2012.pdf
100,00 Nitriansky samosprávny kraj 37861298
11.6.2012 SMIO-3/2012 Dodatok č. 1 - II. etapa ČOV Zmluvy
 • dodatok_c._1_-_ii._etapa_cov.pdf
68 158,91 Ekoprogres v.d. 586374
11.6.2012 9/2012 Objednávka č. 9-2012 Objednávky
 • objednavka_c._9-2012_0.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
7.6.2012 8/2012 Objednávka č. 8-2012 Objednávky
 • objednavka_c._8-2012.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
4.6.2012 234/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na r 2012 Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_-_fc_cechynce.pdf
5 400,00 Futbalový klub FC Čechynce 899007203
31.5.2012 2012000139-2012000171 Faktúry za máj 2012 Faktúry
 • faktury_za_maj_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
24.5.2012 253-2012 Kúpna zmluva Zmluvy
 • kupna_zmluva_c._253-2012.pdf
1,00 Emília Šubová 0
24.5.2012 7/2012 Objednávka č.7-2012 Objednávky
 • objednavka_c.7-2012_0.pdf
0,00 ZVS, a.s. Nitra 36550949
22.5.2012 213-2012 Zmluva o nájme pozemku Zmluvy
 • zmluva_o_najme_pozemku_-_11_bj.pdf
100,00 AB-STAV s.r. o. 36548707
22.5.2012 215-2012 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - 11 bj technická vybavenosť Zmluvy
 • zmluva_o_buducej_kupnej_zmluve_-_11_bj_technicka_vybavenost.pdf
100,00 AB-STAV s.r. o. 36548707
22.5.2012 214/2012 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - 11 bj Zmluvy
 • zmluva_o_buducej_kupnej_zmluve_-_11_bj.pdf
547 392,00 AB-STAV s.r. o. 36548707
21.5.2012 ZZOZ 21.5.2012 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-21.5.2012.pdf
21.5.2012 UOZ 21.5.2012 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-21.5.2012.pdf
16.5.2012 6/2012 Objednávka č. 6-2012 Objednávky
 • objednavka_c._6-2012.pdf
0,00 ZsVS, a. s. 36550949
16.5.2012 2800027 Zmluva o poskytnutí NFP - Obecný úrad - Kultúrny dom - Stavebné úpravy, udržiavacie práce a úprava okolia Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_nfp_-_obecny_urad_-_kulturny_dom_._stavebne_upravy_udrziavacie_prace_a_uprava_okolia_0.pdf
57 224,00 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323
14.5.2012 5/2012 Objednávka č. 5-2012 Objednávky
 • objednavka_c._5-2012.pdf
0,00 ZVS, a.s. 0
10.5.2012 85640 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - Čechynce-ČOV a kanalizácia, Čechynce-lokalita IBV Na Pažiti-kanalizácia Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_podpory_z_environmentalneho_fondu.pdf
1 126 029,20 Environmentálny fond 30796491
10.5.2012 41/NR/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_rok_2012.pdf
3 000,00 Obvodný úrad Nitra 42114926
30.4.2012 2012000103 -2012000138 Faktúry za apríl 2012 Faktúry
 • faktury_za_april_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
12.4.2012 ZZOZ 12.4.2012 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-12.4.2012.pdf
12.4.2012 UOZ 12.4.2012 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-12.4.2012.pdf
11.4.2012 4/2012 Objednávka č. 4-2012 Objednávky
 • objednavka_c._4-2012.pdf
0,00 Finta, s.r.o. 0
30.3.2012 2012000072-2012000102 Faktúry za marec 2012 Faktúry
 • faktury_za_marec_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
30.3.2012 3/2012 Objednávka č. 3-2012 Objednávky
 • objednavka_c._3-2012.pdf
125,00 BEPA - Reklamná agentúra 33711488
28.3.2012 9406074926 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluvy
 • zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_-.pdf
0,00 ZSE energia, a.s. 36677281
28.3.2012 Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín č. 169-2012 Rozhodnutia o výrube drevín
 • Rozhodnutie - suhlas na vyrub drevin c. 169-2012.pdf
16.3.2012 156/2012 Zmluva o dielo - kamerový systém v obci Čechynce Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_kamerovy_system_v_obci_cechynce.pdf
3 974,40 CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470
14.3.2012 2/2012 Objednávka č. 2-2012 Objednávky
 • objednavka_c.2-2012.pdf
0,00 PB Zobor travel 0
13.3.2012 24/2011 Zmluva o dielo č. 24/2011 - Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_zberny_dvor_separ._zberu_odpadu.pdf
147 847,68 AB - Stav s.r.o. 36548707
5.3.2012 126/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti - Čeryová Zmluvy
 • dodatok_c._2_k_zmluve_o_najme_nehnutelnosti_-_ceryova.pdf
0,00 Ildikó Čeryová 44562748
29.2.2012 2012000044-2012000071 Faktúry za február 2012 Faktúry
 • faktury_za_februar_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
22.2.2012 Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín č. 110-2012 Rozhodnutia o výrube drevín
 • Rozhodnutie - suhlas na vyrub drevin c. 110-2012.pdf
18.2.2012 127/2011 Zmluva o prenájme miesta pre propagačné účely Zmluvy
 • zmluva_o_prenajme_miesta_pre_propagacne_ucely.pdf
1 576,20 C.E.I. consulting, a.s. 35926856
17.2.2012 104/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - AGILE Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_najomnej_zmluve_-_agile.pdf
0,00 AGILE,s.r.o. 34102868
15.2.2012 P-0030831500 Zmluva o využívaní elektronických služieb - Union ZP Zmluvy
 • zmluva_o_vyuzivani_elektronickych_sluzieb_-_union_zp.pdf
0,00 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831
13.2.2012 93/2012 Zmluva o spolupráci - SKCH Zmluvy
 • zmluva_o_spolupraci_-_skch.pdf
0,00 Slovenská katolícka charita 179132
1.2.2012 76/2012 Zmluva o čistení odpadových vôd Zmluvy
 • zmluva_o_cisteni_odpadovych_vod.pdf
0,00 Obec Malý Cetín 611166
30.1.2012 2012000001-2012000043 Faktúry za január 2012 Faktúry
 • faktury_2012.doc
0,00 Faktúry 2012 0
25.1.2012 98/2012 Autorská zmluva - Vydaveteľská zmluva Zmluvy
 • autorska_zmluva_-_vydavetelska_zmluva.pdf
2 000,00 Doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. 0
23.1.2012 UOZ 23.1.2012 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-23.1.2012.pdf
20.1.2012 1/2012 Objednávka č.1-2012 Objednávky
 • objednavka_c.1-2012.pdf
0,00 ZVS, a.s. 0
17.1.2012 35/2012 Zmluva o dielo - odb. prehl.plynových kotlov Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_odb._prehl.plynovych_kotlov.pdf
148,00 Adrián Múčka 45905347
9.1.2012 13/2012 Nájomná zmluva na parkovanie kosačky Zmluvy
 • najomna_zmluva_na_parkovanie_kosacky.pdf
70,00 Róbert Šimončík 0
31.12.2011 999 Faktúry 2011 Faktúry
 • 012011-4.pdf
 • 012011-5.pdf
 • 012011-1.pdf
 • 012011-6.pdf
 • 012011-9.pdf
 • 012011-7.pdf
 • 012011-8.pdf
0,00 Faktúry 2011 0
30.12.2011 11/774/L13.1001.11.0009/03 Zmluva o zriadení vecných bremien Zmluvy
 • zmluva_o_zriadeni_vecnych_bremien_1._cast.pdf
 • zmluva_o_zriadeni_vecnych_bremien_-2._cast.pdf
 • zmluva_o_zriadeni_vecnych_bremien_-_3._cast.pdf
0,00 ZSE Distribúcia a.s. 36361518
30.12.2011 č.598-2009 Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, Opatrovateľská služba -terénna č.598-2009 Zmluvy
 • dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby_opatrovatelska_sluzba_-terenna_c.598-2009_zo_dna_1.7.2009.pdf
0,00 Július Čampai 0
29.12.2011 803/2011 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Zmluvy
 • zmluva_o_vykonani_auditorskej_cinnosti.pdf
750,00 Ing. Dagmar Horáková 485
29.12.2011 11/773/L13.1001.11.0009/VB Zmluva o zriadení vecných bremien č.11-773-L13.1001.11.0009-VB Zmluvy
 • zmluva_o_zriadeni_vecnych_bremien_c.11-773-l13.1001.11.0009-vb.pdf
0,00 ZSE Distribúcia a.s. 36361518
29.12.2011 864/2009 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 864-2009 Zmluvy
 • dodatok_c._1_k_najomnej_zmluve_c._864-2009.pdf
0,00 Valéria Szárazová 0
28.12.2011 8006031211 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti Zmluvy
 • zmluva_o_pripojeni_k_distribucnej_sieti_-_1._cast.pdf
 • zmluva_o_pripojeni_k_distribucnej_sieti_-_2._cast.pdf
0,00 SPP- distribúcia, a.s. 3591073
23.12.2011 ZZOZ 23.1.2012 Zápisnice zo zasadnutí OZ
 • ZZOZ-23.1.2012.pdf
16.12.2011 1/2012 VNZ 1-2012 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VNZ 1-2012.pdf
16.12.2011 2/2012 VNZ 2-2012 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VNZ 2-2012.pdf
16.12.2011 3/2012 VNZ 3-2012 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VNZ 3-2012.pdf
13.12.2011 05/068/09 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0506809 - Dodatok č. 2 Zmluvy
 • zmluva_o_kontokorentnom_uvere_c._0506809_-_dodatok_c._2.pdf
0,00 Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951
8.12.2011 Z150/4.1/2011 Schválenie žiadosti o zmene projektu - Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce Zmluvy
 • schvalenie_ziadosti_o_zmene_projektu_-_zlepsenie_systemu_separovaneho_zberu_v_obci_cechynce.pdf
0,00 MŽP SR 0
28.10.2011 14/POD-25/11 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu v rámci programu obnovy dediny Zmluvy
 • zmluva_o_poskytnuti_podpory_z_environmentalneho_fondu_v_ramci_programu_obnovy_dediny.pdf
3 675,00 Environmentálny fond 30796491
25.10.2011 P-134-2011 Zmluva o dielo - Technická infraštruktúra - lokalita IBV na Pažiti Zmluvy
 • zmluva_o_dielo_-_technicka_infrastruktura-lokalita_ibv_na_paziti_-_1._cast.pdf
 • zmluva_o_dielo_-_technicka_infrastruktura_-_lokalita_ibv_na_paziti_-_2._cast.pdf
 • zmluva_o_dielo_-_technicka_infrastruktura_-_lokalita_ibv_na_paziti_-_3._cast.pdf
 • zmluva_o_dielo_-_technicka_infrastruktura_-_lokalita_ibv_na_paziti_-_4._cast.pdf
47 507,20 Cesty Nitra, a.s. 34128344
20.10.2011 632/2011 Zmluva o pôžičke Zmluvy
 • zmluva_o_pozicke.pdf
91 983,60 AB - Stav s.r.o. 36548707
17.10.2011 UOZ 17.10.2011 Uznesenia zo zasadnutí OZ
 • UOZ-17.10.2011.pdf
7.10.2011 2/2011 VZN 2-2011
 • VZN č.2-2011.pdf
7.10.2011 2/2011 VZN 2-2011 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN č.2-2011.pdf